logo
ADVERTISEMENT

Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scanl để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện? 

Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả là tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, cả về nội dung và hình thức, trong một thời gian nhất định. Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scanl để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sách GDCD 9 nhé!


Trắc nghiệm GDCD 9: Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scanl để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện? 

A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

B. Việc làm chất lượng, hiệu quả. 

C. Việc làm hiệu quả, năng suất. 

D. Việc làm năng suất, khoa học.

Đáp án đúng: A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả. 


Giải đáp nguyên nhân chọn đáp án A

Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scanl để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả. Ngày nay đi cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ cùng hiện đại hóa việc làm có năng suất là rất quan trọng, là yêu cầu đối với mỗi người để từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bản thân mỗi người phải luôn cố găng, tăng kỷ luật để đạt hiệu quả cao.

Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scanl để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện?

>>> Tham khảo: Làm chủ bản thân, làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống luôn bình tĩnh tự tin và tự điều chỉnh hành vi của mình được gọi là?

ADVERTISEMENT