logo
ADVERTISEMENT

Các biểu hiện không thể hiện năng suất, chất lượng, hiệu quả

Làm việc không năng suất, chất lượng, hiệu quả có thể mang đến những hệ lụy xấu. Các biểu hiện không thể hiện năng suất, chất lượng, hiệu quả là: Nhờ vả mọi người làm việc hộ, Lười làm, ham chơi, Làm việc cần người khác nhắc nhở. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sách GDCD 9 nhé!


Các biểu hiện không thể hiện năng suất, chất lượng, hiệu quả

A. Nhờ vả mọi người làm việc hộ. 

B. Lười làm, ham chơi. 

C. Làm việc cần người khác nhắc nhở. 

D. Cả A,B,C 

Đáp án đúng: D. Cả A,B,C 

Các biểu hiện không thể hiện năng suất, chất lượng, hiệu quả là: Nhờ vả mọi người làm việc hộ, Lười làm, ham chơi, Làm việc cần người khác nhắc nhở. 

Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án D

Các biểu hiện không thể hiện năng suất, chất lượng, hiệu quả là: Nhờ vả mọi người làm việc hộ, Lười làm, ham chơi, Làm việc cần người khác nhắc nhở. Đây là những biểu hiện thường gặp nhất. Nếu bạn là người có những biểu hiện này cần thay đổi để có được quá trình làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả hơn. Chỉ khi làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả thì mới có thể nâng cao hiệu quả công việc đồng thời xây dựng được cho mình thói quen làm việc khoa học

ADVERTISEMENT