logo
ADVERTISEMENT

Những hành vi nào dưới đây được cho là bảo vệ tổ quốc? Tham gia nghĩa vụ quân sự đúng kỳ hạn

Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mọi công dân. Bảo vệ tổ quốc không chỉ là trách nhiệm mà nó còn là tình yêu đối với đất nước. Những hành vi được cho là bảo vệ tổ quốc là Tham gia nghĩa vụ quân sự đúng kỳ hạn; Bảo vệ an ninh trật tự thôn, xóm; Vận động bạn bè tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc sách GDCD 9 nhé!


Trắc nghiệm GDCD 9: Những hành vi nào dưới đây được cho là bảo vệ tổ quốc?

A. Tham gia nghĩa vụ quân sự đúng kỳ hạn.

B. Bảo vệ an ninh trật tự thôn, xóm. 

C. Vận động bạn bè tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

D. Cả A,B,C. 

Đáp án đúng: D. Cả A,B,C. 

Những hành vi được cho là bảo vệ tổ quốc là Tham gia nghĩa vụ quân sự đúng kỳ hạn; Bảo vệ an ninh trật tự thôn, xóm; Vận động bạn bè tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. 


Giải đáp nguyên nhân chọn đáp án D

Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn trật tự và bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng và là quyền cao quý của mỗi công dân. Việc bảo vệ Tổ quốc sẽ thể hiện được tinh thần yêu nước, thể hiện được tinh thần giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ. Những hành vi được cho là bảo vệ tổ quốc là Tham gia nghĩa vụ quân sự đúng kỳ hạn; Bảo vệ an ninh trật tự thôn, xóm; Vận động bạn bè tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó cần nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách và đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khoẻ để có thể bảo vệ tổ quốc từ những việc nhỏ nhất.

Những hành vi nào dưới đây được cho là bảo vệ tổ quốc? Tham gia nghĩa vụ quân sự đúng kỳ hạn

>>> Tham khảo: Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được thể hiện như thế nào trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

ADVERTISEMENT