logo
ADVERTISEMENT

Tại sao ruột non của thú ăn thực vật dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt?

Câu hỏi: Tại sao ruột non của thú ăn thực vật dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt?

Ruột non của thú ăn thực vật dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt
Bộ phân tiêu hóa của thú ăn cỏ

Lời giải:

Đối với động vật ăn cỏ, dạ dày có manh tràng dài có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp trong quá trình tiêu hóa. Ruột non của thú ăn thực vật dài hơn thú ăn thịt là vì thức ăn thực vật có thành phần chủ yếu là xenlulôzơ, khó tiêu hóa và nghèo chất dinh dưỡng nên ruột non của thực vật cần phải cần thời gian đủ dài để giúp chúng hấp thụ hết chất dinh dưỡng trong thức ăn. 

* Ví dụ: 

+ Cỏ là loại thức ăn khó tiêu, cứng, ít chất dinh dưỡng → Ruột dài để tiêu hóa hiệu quả, hấp thu triệt để chất dinh dưỡng.

+ Thịt là loại thức ăn mềm, giàu chất dinh dưỡng, dễ tiêu hóa → không cần ruột dài.

ADVERTISEMENT