logo
ADVERTISEMENT

Tại sao nói cơ thể sinh vật là một hệ thống nhất toàn vẹn?

Trong cơ thể sinh vật, các hoạt động sống có những ảnh hưởng, tác động qua lại, trao đổi chất luôn gắn liền với chuyển hoá năng lượng. Mỗi một cơ thể sống đều có sự thống nhất: Sự thống nhất về cấu trúc và hoạt động sống của cơ thể là biểu hiện cho điều này. 


Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể

Mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào vì vậy tế bào được coi là đơn vị cấu tạo của cơ thể, nó là đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của cơ thể sống. Tế bào - đơn vị chức năng của cơ thể với 4 đặc trưng cơ bản là : Trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền. Tất cả 4 hoạt động này đều được thực hiện ở tế bào.

Tại sao nói cơ thể sinh vật là một hệ thống nhất toàn vẹn?

Cơ thể sinh vật là một hệ thống nhất toàn vẹn

Đối với tất cả các thành phần cấu trúc của tế bào, các mô, cơ quan, bộ phận trong một cơ thể đều có sự tương tác , ảnh hưởng, liên quan và phối hợp với nhau thực hiện các hoạt động sống của cơ thể: Từ việc cơ thể lấy các chất dinh dưỡng, chất khoáng, nước và oxygen từ môi trường mà tế bào thực hiện quá trình trao đổi chất giúp cơ thể lớn lên, sinh sản và cảm ứng.

Tại sao nói cơ thể sinh vật là một hệ thống nhất toàn vẹn?

Trong cơ thể sinh vật, các hoạt động sống tác động qua lại có quan hệ mật thiết đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động toàn bộ cơ thể như một thể thống nhất: Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng cung cấp vật chất và năng lượng giúp việc sinh trưởng và phát triển của cơ thể được đảm bảo. Đồng thời các quá trình sinh trưởng, phát triển, sinh sản và cảm ứng có những ảnh hưởng, tác động trở lại đối với quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể sinh vật.


Mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường

Hoạt động sống của tế bào và cơ thể được thực hiện nhờ quá trình trao đổi chất với ngoại cảnh thông qua các cơ quan khác nhau: Nhờ cơ thể lấy chất dinh dưỡng, chất khoáng, nước, và O2 từ môi trường giúp tế bào thực hiện có khả năng thực hiện được quá trình trao đổi chất để tăng trưởng, sinh sản và cảm ứng, từ đó cơ thể có thể thực hiện các hoạt động sống. Đồng thời, các chất cặn bã, sản phẩm thải từ hoạt động của tế bào và cơ thể sẽ được thải ra ngoài môi trường nhờ các cơ quan bài tiết.

-------------------------------

Qua bài viết chắc hẳn các bạn đã hiểu “Tại sao nói cơ thể sinh vật là một hệ thống nhất toàn vẹn?”. Hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT