logo
ADVERTISEMENT

Vẽ sơ đồ và mô tả quá trình tạo thành liên kết trong phân tử sodium oxide

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ và mô tả quá trình tạo thành liên kết trong phân tử sodium oxide

Trả lời: Sơ đồ và mô tả quá trình tạo thành liên kết trong phân tử sodium oxide:

Vẽ sơ đồ và mô tả quá trình tạo thành liên kết trong phân tử sodium oxide

- Sự tạo thành liên kết trong phân tử sodium oxide (Na2O).

- Khi nguyên tử sodum (Na) kết hợp với nguyên tử oxygen (O), 2 nguyên tử sodium mỗi nguyên tử nhường 1 electron tạo thành ion dương, kí hiệu là Na+, đồng thời nguyên tử oxygen (O) nhận 2 electron từ nguyên tử Na tạo thành ion âm, kí hiệu O2- Hai ion Na+ và O2- hút nhau tạo phân tử sodium oxide (Na2O).

>>> Tham khảo: Sodium hydroxide trong mỹ phẩm

ADVERTISEMENT