logo
ADVERTISEMENT

Tại sao cơ thể động vật bắt buộc phải lấy O2 từ môi trường và thải CO2 ra môi trường?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 54 (Tại sao cơ thể động vật bắt buộc phải lấy O2 từ môi trường và thải CO2 ra môi trường?) Bài 9: Hô hấp ở động vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Tại sao cơ thể động vật bắt buộc phải lấy O2 từ môi trường và thải CO2 ra môi trường?

Cơ thể động lấy O2 từ môi trường và thải CO2 ra môi trường

Trả lời:

Cách trả lời 1:

Cơ thể động vật bắt buộc phải lấy O2 từ môi trường và thải CO2 ra môi trường vì O2 cung cấp cho sự hô hấp của tế bào, tạo năng lượng duy để duy trì hoạt động sống cho cơ thể. CO2 sinh ra từ hô hấp tế bào sẽ được thải ra môi trường để đảm bảo cân bằng môi trường trong cơ thể. 

Cách trả lời 2:

Cơ thể động vật bắt buộc phải lấy O2 từ môi trường và thải CO2 ra môi trường vì môi trường cung cấp O2 cho sự hô hấp thế bào. CO2 là khí có hại cho cơ thể, được hô hấp thế bào thải ra ngoài để cân bằng môi trường trong cơ thể. 

ADVERTISEMENT