logo

Quan sát Hình 9.2, cho biết thuỷ tức và giun đất trao đối khí với môi trường sống như thế nào?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 56 (Quan sát Hình 9.2, cho biết thuỷ tức và giun đất trao đối khí với môi trường sống như thế nào?) Bài 9: Hô hấp ở động vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Quan sát Hình 9.2, cho biết thuỷ tức và giun đất trao đối khí với môi trường sống như thế nào?

Thuỷ tức và giun đất trao đối khí với môi trường sống

Trả lời:

Cách trả lời 1:

- Thủy tức là động vật đa bào bậc thấp, do chưa có cơ quan hô hấp nên sự trao đổi khí với môi trường được thực hiện qua màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể. 

- Giun đất là động vật lưỡng cư có lớp da trần phủ đầy chất nhầy và hơi ẩm thấm qua không khí. Dưới da có hệ thống mao mạch, giúp trao đổi khí O2, CO2 giữa cơ thể với môi trường diễn ra thuận lợi. Thông khí phổi báo động sự lên xuống của sàn miệng. Vì vậy, giun đất trao đổi khí với môi trường qua da.

Cách trả lời: 2

- Thuỷ tức trao đổi khí với môi trường sống qua bền mặt cơ thể do chưa có cơ quan hô hấp.

- Giun đất trao đổi khí qua da do mạch bụng đưa máu giàu CO2 đến hệ thống mao mạch trên khắp bền mặt da thực hiện trao đổi khí.

icon-date
Xuất bản : 15/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023