logo

Nghiên cứu hình 10.1 và mô tả đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 63 (Quan sát Hình 9.2, cho biết thuỷ tức và giun đất trao đối khí với môi trường sống như thế nào?) Bài 10: Tuần hoàn ở động vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Nghiên cứu hình 10.1 và mô tả đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín, từ đó đưa ra khái niệm hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.

Đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín

Cách trả lời 1: 

- Đường đi của máu (bắt đầu từ tim) của hệ tuần hoàn hở

Tim bơm máu vào động mạch với áp suất thấp, máu chảy vào các xoang của cơ thể trộn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu-dịch mô, gọi chung là máu. Máu trao đổi trực tiếp với các tế bào cơ thể và trở về tim thông qua các ống góp.

- Đường đi của máu (bắt đầu từ tim) của hệ tuần hoàn kín

Tim bơm máu vào động mạch với áp lực mạnh, máu chảy liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và về tim.

Cách trả lời 2:

+ Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở: Tim → Động mạch → Khoang cơ thể → Tĩnh mạch → Tim

+ Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín: Tim → Động mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch →Tim.

* Từ những mô tả trên, ta có thể đưa ra khái niệm sau:

- Hệ tuần hoàn mở là hệ tuần hoàn trong cơ thể không có mao mạch. Gọi là “hở” vì máu có thể thoát ra khỏi hệ thống tuần hoàn. Hệ thống này chỉ thích hợp với các động vật nhỏ như động vật chân đốt hoặc thân mềm. Hệ tuần hoàn kín tiến hóa hơn

- Hệ tuần hoàn kín là hệ thống tuần hoàn mà ở đó lượng máu được lưu thông liên tục trong mạng lưới mạch máu. Ở trong hệ tuần hoàn này, máu được lưu thông dưới áp lực cao, bởi vậy mà tốc độ chảy của máu sẽ nhanh hơn. Các tế bào của mô không tiếp xúc trực tiếp với máu nhưng được tắm trong dịch mô. Dịch mô được hinh thành từ máu nhờ vào quá trình lọc qua thành mao mạch. 

icon-date
Xuất bản : 15/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023