logo
ADVERTISEMENT

Tại sao sinh sản hữu tính tạo thế hệ con đa dạng về di truyền?

Sinh sản hữu tính là phương thức sinh sản phổ biến ở các loài động vật bằng cách đẻ trứng hoặc đẻ con. Cùng Toploigiai tìm hiểu chi tiết hơn về sinh sản hữu tính ở động vật và giải thích tại sao sinh sản hữu tính tạo thế hệ con đa dạng về di truyền nhé!


Khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật

Sinh sản hữu tính ở động vật là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới thông qua sự hình thành và hợp nhất giữa giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử này sẽ phát triển thành cá thể mới.

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau là:

- Giai đoạn hình thành giao tử (trứng và tinh trùng):

+ Hình thành tinh trùng: Một tế bào sinh tinh trùng tiến hành giảm phân để hình thành nên 4 tinh trùng.

+ Hình thành trứng: Một tế bào sinh trứng giảm phân tạo thành 4 tế bào đơn bội, trong đó có 3 thể cực và 1 tế bào trứng.

- Giai đoạn thụ tinh:  Sau khi trứng và tinh trùng được hình thành, chúng sẽ thụ tinh với nhau tạo thành hợp tử 2n. Có 2 loại thụ tinh là:

+ Thụ tinh trong: Trứng và tinh trùng được thụ tinh tại cơ quan sinh dục của con cái thông qua quá trình giao phối. Tiêu biểu là bò sát, chim, thú và con người. Thụ tinh trong có hiệu suất thụ tinh cao do tinh trùng và trứng thụ tinh trực tiếp tại cơ quan sinh dục cái trên cơ thể nên con non sinh ra có tỉ lệ sống sót cao.

Tại sao sinh sản hữu tính tạo thế hệ con đa dạng về di truyền?

+ Thụ tinh ngoài: Trứng và tinh trùng được thụ tinh bên ngoài cơ thể (môi trường nước). Cá, ếch, nhái là những loài thụ tinh ngoài, ta thường thấy trứng nổi trên mặt nước hoặc dưới nước. Thụ tinh ngoài có hiệu suất thụ tinh thấp do tinh trùng phải bơi trong nước để gặp trứng, tỉ lệ sinh nở và con non có khả năng sống sót thấp.

- Giai đoạn phát triển phôi thai:  Hợp tử thực hiện nguyên phân nhiều lần để phát triển thành phôi thai và hình thành một cơ thể mới.


Tại sao sinh sản hữu tính tạo thế hệ con đa dạng về di truyền?

Sinh sản hữu tính tạo tạo thế hệ con đa dạng về di truyền vì:

- Sinh sản hữu tính trải qua quá trình giảm phân nên tạo ra nhiều giao tử khác nhau

- Các giao tử đực và giao tử cái có sự tổ hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh tạo thành những hợp tử mới có bộ gen khác nhau nên đa dạng về mặt di truyền.

- Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp trong quá trình thụ tinh, quá trình trao đổi chéo (ở thực vật), quá trình phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể, xuất hiện đột biến,…càng tạo nên những thế hệ con đa dạng về di truyền.

ADVERTISEMENT