logo
ADVERTISEMENT

Tác giả -Tác phẩm: Ai ơi mồng 9 tháng 4 trang 17 Ngữ Văn 6 (HCST, tóm tắt, nội dung, sơ đồ tư duy)

Khái quát Tác giả - Tác phẩm: Ai ơi mồng 9 tháng 4 bao gồm Giới thiệu tác giả Anh Thư và hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cục, tóm tắt, giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật, sơ đồ tư duy của tác phẩm Ai ơi mồng 9 tháng 4 - SGK Văn 6 Kết nối tri thức

Tác giả - Tác phẩm: Ai ơi mồng 9 tháng 4

I. Khái quát về tác giả Anh Thư

-  Tác giả Anh Thư


II. Giới thiệu khái quát về tác phẩm Ai ơi mồng 9 tháng 4


1. Xuất xứ

Trích báo điện tử “Hà Nội mới” (7/4/2004)


2. Thể loại

Văn bản thông tin


3. Phương thức biểu đạt

- Thuyết minh

- Người kể chuyện: Ngôi thứ ba

Tác giả -Tác phẩm: Ai ơi mồng 9 tháng 4 trang 17 Ngữ Văn 6 (HCST, tóm tắt, nội dung, sơ đồ tư duy)

4. Bố cục

Phần 1: Từ đầu đến “đồng bằng Bắc Bộ”: Giới thiệu chung về lễ hội Gióng – một trong những lễ hội lớn nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Phần 2: Tiếp theo đến “với trời đất”:Tiến trình diễn ra hội Gióng.

Phần 3: Đoạn còn lại: Ý nghĩa, giá trị của hội Gióng.


5. Nội dung

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh về Hội Gióng - Sóc Sơn, Hà Nội. Tác giả Anh Thư cung cấp những thông tin như: thời gian, địa điểm, ý nghĩa và đặc biệt là các nghi thức độc đáo của Hội Gióng.


6. Nghệ thuật

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 có: Số liệu chính xác, lời văn chân thực, cô đọng.


III. Sơ đồ tư duy tác phẩm Ai ơi mồng 9 tháng 4

Tác giả -Tác phẩm: Ai ơi mồng 9 tháng 4 trang 17 Ngữ Văn 6 (HCST, tóm tắt, nội dung, sơ đồ tư duy)

IV. Một số mẫu tóm tắt tác phẩm Ai ơi mồng 9 tháng 4

Mẫu 1

Lễ hội Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Văn bản “Ai ơi mồng 9 tháng 4” thuật lại sự kiện này diễn ra vào ngày mồng 9 tháng 4 âm lịch, tại xã Phù Đổng, huyện Gia lâm, thành phố Hà Nội. Đúng đến tháng 4 âm lịch, từ ngày mồng 1 đến mồng 5 chuẩn bị Hội Gióng, mồng 6 đến mồng 8 bắt đầu hội, mồng 9 là chính hội và mồng 10 đến 12 là vãn hội. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Hội Gióng có ý nghĩa, giá trị rất lớn. là một di sản văn hóa dân tộc cần được bảo tồn, giữ gìn và phát huy. 

Mẫu 2

Vào hội Gióng mồng 9 tháng 4 âm lịch thì có mưa, vì bắt đầu mùa mưa dông. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Hội Gióng được diễn ra trên một khu vực lớn, xung quanh những vết tích của Thánh tại quê hương. Đó là Cố Viên - tức vườn cũ, tương truyền là vườn cà của mẹ Gióng; Miếu Ban - nơi Thánh được sinh ra; đền Mẫu - nơi thờ mẹ Thánh Gióng, đền Thượng - nơi thờ phụng Thánh. Thời gian chuẩn bị cho lễ hội là từ mồng 1 tháng 3 đến mồng 5 tháng 4 âm lịch, hội bắt đầu từng mùng 6. Vào những ngày này, dân làng sẽ tổ chức lễ rước cờ tới đền Mẫu, rước cơm chay lên đường Thượng, rước nước từ đền Hạ về đền Thượng. Ngoài ra còn có đánh cờ người. Hội vãn vào mùng 10 có lễ duyệt quân, tạ ơn thánh. Đến ngày 11 làm lễ rửa khí giới và ngày 12 làm lễ rước cờ. Lễ hội Gióng là một tài sản vô giá cần được lưu truyền mãi về sau.

Mẫu 3

Lễ hội Gióng là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ diễn ra trong một khu vực rộng lớn xung quanh những vết tích còn lại của Thánh Gióng (vườn cà, đền Mẫu, đền Thượng,…). Hội bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch và kết thúc vào ngày 12 tháng 4 âm lịch. Có lễ tước cờ, rước cơm chay, rước nước, múa hát thờ, trận mô phỏng,… Tất cả đều được gìn giữ như một tài sản vô giá lưu truyền mãi về sau.


V. Câu hỏi vận dụng

Câu hỏi: Đoạn mở đầu của văn bản nêu rõ những thông tin gì?

Lời giải:

- Thời gian diễn ra sự kiện: mồng 9 tháng 4 âm lịch, bắt đầu mùa mưa dông.

- Tên gọi: Lễ hội Gióng, hay còn gọi là hội làng Phù Đổng.

- Quy mô: một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Câu hỏi: Hội Gióng diễn ra ở những địa điểm nào? Những địa điểm đó nhắc em nhớ đến các chi tiết nào trong truyền thuyết Thánh Gióng?

Lời giải:

- Địa điểm diễn ra trên một khu vực rộng lớn, xung quanh những vết tích còn lại của Thánh tại quê hương:

- Cố Viên: tức vườn cũ, nay ở giữa đồng thôn Đổng Viên, tương truyền là vườn cà của mẹ Gióng, nơi bà giẫm phải vết chân ông Đổng, tảng đá có dấu chân kì lạ cũng ở đây.

- Miếu Ban: thuộc thôn Phù Dực (tên cũ là rừng Trại Nòn), nơi Thánh được sinh ra. Đằng sau còn một ao nhỏ, giữa ao có gò, trên gò có một bể con bằng đá tượng trưng cho bồn tắm và một chiếc liềm bằng đá là dụng cụ cắt rốn cho người anh hùng.

- Đền Mẫu (đền Hạ): nơi thờ mẹ Gióng, xây ở ngoài đê.

- Đền Thượng: nơi thờ phụng Thánh, xây cất từ vị trí ngôi miếu tương truyền có từ thời Hùng Vương thứ sáu, trên nền nhà cũ của mẹ Thánh, có tượng Thánh, 6 tượng quan văn, quan võ chầu hai bên cùng 2 phỗng quỳ và 4 viên hầu cận.

Câu hỏi: Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia.

Lời giải:

- Từ mồng 1 tháng 3 đến mồng 5 tháng 4: thời gian chuẩn bị.

- Mồng 6 tháng 4: Bắt đầu hội chính.

- Mồng 8 tháng 4, Rước nước từ đền Hạ về đền Thượng.

- Mồng 9 tháng 4, múa hát thờ, hội trận và khao quân.

- Ngày mồng 10, vãn hôi có lễ duyệt quân, tạ ơn thánh.

- Ngày 11 làm lễ rửa khí giới.

- Ngày 12 làm lễ rước cờ báo tin thắng trận.

Câu hỏi: Một số hình ảnh, hoạt động trong lễ hội được tác giả bài biết giải thích rõ ý nghĩa tượng trưng. Tìm và liệt kê các hình ảnh, hoạt động đó.

Lời giải: 

- Lễ rước nước từ đền Hạ về đến Thượng, ngày mồng 8: tượng trưng cho việc tôi luyện vũ khí trước khi đánh giặc

- Hội trận mô phỏng cảnh Thánh Gióng đánh giặc.

- 28 cô tướng từ 9 đến 12 tuổi mặc tướng phục đẹp tượng trưng cho 28 đạo quân thù.

- 80 phù giá lưng đeo túi dết, chân quấn xà cạp là quân ta.

- Dăm ba bé trai cầm roi rồng, mặc áo đỏ đi dọn đường, tượng trưng cho đạo quân mục đồng.

- Cảnh chia nhau những đồ tế lễ tượng trưng cho việc xin lộc Thánh để được may mắn trong cả năm.

- Ngày 12 là lễ rước cờ tượng trưng cho việc báo tin thắng trận với trời đất, thiên hạ hưởng thái bình.

Câu hỏi: Theo tác giả bài viết, lễ hội Gióng có ý nghĩa, giá trị gì?

Lời giải: 

- Giúp người xem chứng kiến được các nghi thức lễ mang tính nghệ thuật và biểu tượng cao.

- Dịp để người Việt Nam cảm nhận mối quan hệ nhiều chiều: cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế…

- Gìn giữ tài sản vô giá lưu truyền về sau.

Câu hỏi: Văn bản này thuật lại sự kiện gì?

Lời giải:

Văn bản thuật lại sự kiện về lễ hội Thánh Gióng.

>>> Xem trọn bộ: Tác giả - tác phẩm Ngữ văn 6 (Kết nối tri thức)

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Khái quát về Tác giả - Tác phẩm: Ai ơi mồng 9 tháng 4 trong bộ SGK Ngữ Văn 6 Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài giới thiệu về tác giả tác phẩm các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt! 

ADVERTISEMENT