logo

Soạn Sử 12 Bài 5 ngắn nhất trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41: Các nước châu Phi và châu Mĩ La-tinh

Hướng dẫn Soạn Sử 12 Bài 5 ngắn nhất: Các nước châu Phi và châu Mĩ La-tinh bám sát nội dung SGK Lịch sử 12 trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 theo chương trình SGK Lịch sử 12. Tổng hợp lý thuyết Sử 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 5: Các nước châu Phi và châu Mĩ La-tinh trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 SGK Lịch sử 12


Soạn Sử 12 Bài 5: Các nước châu Phi và châu Mĩ La-tinh (ngắn gọn nhất)


I. Các nước Châu Phi

Trả lời câu hỏi 1 trang 38 SGK Lịch sử 12: Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”?

Lời giải: 

Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi” vì có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập: Đông Camorun (1-1-1960), Togo (27-4-1960), Madagaxca (26-6-1960), Xomali (1-7-1960), Đahômây (1-8-1960), Nigie (3-8-1960)…

Trả lời câu hỏi 2 trang 38 SGK Lịch sử 12: Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải: 

Năm Sự kiện
1952-1953 Vương triều Pharúc, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
1952 Nhân dân Libi giành được độc lập.
1954-1962 Nhân dân Angiêri giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.
1960 17 nước châu Phi tuyên bố giành độc lập.
18/4/1980 Nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Dimbabuê (18/4/1980).
21/3/1990 Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.
11/1993 Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.
4/1994 Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

II. Các nước Mỹ Latinh

Trả lời câu hỏi trang 41 SGK Lịch sử 12: Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải:

Những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

– Ngày 1/1/1959: chế độ độc tài Batixta sụp đổ, nước Cộng hòa Cuba ra đời.

– Từ thập kỉ 60 – 70, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ giành độc lập ở khu vực phát triển mạnh mẽ:

+ Năm 1964: phong trào đấu tranh của nhân dân Panama đòi thu hồi chủ quyền kênh đào diễn ra sôi nổi, buộc Mĩ phải từ bỏ quyền chiếm kênh đào.

+ Năm 1983: ở vùng Caribê đã có 13 quốc gia độc lập.

– Nhiều cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh, biến châu lục này thành “lục địa bùng cháy”.

⟹ Chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.


Luyện tập

Trả lời câu hỏi 1 trang 41 SGK Lịch sử 12: Nêu những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Hãy của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?

Lời giải:

♦ Những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi:

– Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

– Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

– Năm 1980, nhân dân Rôđeđia tuyên bố thành lập nước Dimbabuê.

–  Năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.

–  Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi (1994).

♦ Những khó khăn châu Phi đang phải đối mặt: tình trạng lạc hậu, không ổn định.

– Xung đột sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên.

– Bệnh tật và mù chữ.

– Sự bùng nổ về dân số.

– Đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc nước ngoài…

Trả lời câu hỏi 2 trang 41 SGK Lịch sử 12: Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế – xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Lời giải:

♦ Thành tựu: 

– Về kinh tế:

+ Một số nước Mĩ Latinh trở thành nước công nghiệp mới như: Braxin, Áchentina, Mêhicô.

+ Trong những năm 50 – 70, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân của các nước Mĩ Latinh là 5,5%.

+ Đối với Cuba, nước này đã xây dựng được một nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý, nền nông nghiệp với sản phẩm đa dạng và đạt thành tựu cao trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao.

– Về xã hội: Các nước đều tiến hành khôi phục độc lập, giành chủ quyền dân tộc, phát triển đất nước.

♦ Khó khăn:

– Sự suy thoái nặng nề về kinh tế, lạm phát tăng, khủng hoảng trầm trọng, nợ nước ngoài chồng chất, dẫn đến nhiều biến động về chính trị.

–  Mâu thuẫn xã hội là vấn đề nổi cộm, tham nhũng trở thành quốc nạn đã hạn chế sự phát triển kinh tế.

Trả lời câu hỏi 3 trang 41 SGK Lịch sử 12: Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số nước ở châu Phi hoặc Mĩ Latinh (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai) mà em quan tâm.

Lời giải:

Tài liệu, tranh ảnh về một nước ở châu Phi hoặc Mĩ-Latinh (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai): Đất nước Cu Ba.

Người da đỏ đã sống ở Cu Ba. Đến năm 1492, Cô-lông (1451-1506) đã tới hòn đảo này và tổ chức khai khẩn đất đai cho tây Ban Nha. Trước thế kỷ VIII, khi nô lệ da đen chưa được đưa tới để canh tá các đồn điền mía, sự phát triển diễn ra chậm. Cuộc chiến tranh giành độc lập đầu tiên (1868-1878) đã không thành công. Mỹ can thiệp vào cuộc khởi nghĩa thứ hai (1895-1898) do Hô-xê Mác-ti và Ma-xi-ô lãnh đạo buộc Tây Ban Nha phải từ bỏ hòn đảo này và công nhận nền độc lập của Cu Ba (1902). Tuy nhiên, nền độc lập vẫn chưa được khẳng định sau hai giai đoạn thống trị của Mỹ (1899-1901 và 1906-1909). Năm 1933, Xan Mác-tin làm đảo chính, thành lập chính phủ cấp tiến. Năm 1934, Mỹ và Ba-ti-xta buộc Xan Mác – tin từ chức. Năm 1952 Ba – ti- xta làm đảo chính và xây dựng một Chính phủ độc tài thân Mỹ.

Trong thời kỳ kế tiếp nhau của các Chính phủ tham nhũng, đa số người Cu Ba chịu sự đói nghèo thảm hại. Năm 1959, nền độc tài của Phun-gen-xi-ô Ba-ti-xta đã bị lực lượng cách mạng dân tộc, đứng đầu là lãnh tụ Phi-đen Ca-xtrô của Đảng cộng sản Cu Ba hướng vào cuộc đổ bộ của các phần tử lưu vong Cu ba, do Mỹ ủng hộ, vào vịnh Con Lợn của Cu Ba đã bị thất bại. Năm 1962, quan hệ giữa Cu Ba và Mỹ trở nên căng thẳng khi Liên Xô đặt các tên lửa ở Cu Ba, vì Mỹ cho rằng việc đặt tên lửa này đe doạ nền an ninh của nước Mỹ. Cu Ba ủng hộ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, dân chủ và tiến bộ ở khắp châu Mỹ-la-tinh và thế giới.

Hòn đảo tự do Cu Ba chỉ cách nước Mỹ chưa đầy một năm hải lý, luôn luôn là cái gai trước mặt những nhà cầm quyền Hoa Kỳ và bọn phản động người Cu Ba lưu vong trên đất Mỹ. Vì vậy, ngoài việc thực hiện chính sách bao vây, cấm vận gần bốn chục năm qua, Hoa Kỳ đích thân hoặc khuyến khích bọn phản động người Cu Ba tìm mọi cách phá hoại cuộc sống yên lành của nhân dân Cu Ba, mưu toan ám sát lãnh tụ Phi-đen Ca-xtrô (không dưới ba ngàn lần). Hiện nay, Mỹ vẫn còn chiếm trái phép hòn đảo Goan-tê-na-mô của Cu Ba.

Mặc dù khó khăn, nhưng nhân dân Cu Ba vẫn vững vàng đi theo con đường đã chọn, nêu tấm gương cho ý chí độc lập, tự do, tự lập, tự cường cho các dân tộc trên thế giới.


Tóm tắt lý thuyết Sử 12 Bài 5: Các nước châu Phi và châu Mĩ La-tinh

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Sử 12: Bài 5. Các nước châu Phi và châu Mĩ La-tinh

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Sử 12 Bài 5: Các nước châu Phi và châu Mĩ La-tinh trong bộ SGK Lịch sử 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 13/10/2022 - Cập nhật : 25/11/2022