logo
ADVERTISEMENT

Soạn Sử 12 Bài 3 ngắn nhất trang 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: Các nước Đông Bắc Á

Hướng dẫn Soạn Sử 12 Bài 3 ngắn nhất: Các nước Đông Bắc Á bám sát nội dung SGK Lịch sử 12  trang 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 theo chương trình SGK Lịch sử 12. Tổng hợp lý thuyết Sử 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á trang 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 SGK Lịch sử 12


Soạn Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (ngắn gọn nhất)


I. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á

Trả lời câu hỏi trang 20 SGK Lịch sử 12: Khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?

Lời giải:

Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

♦ Sự biến đổi về mặt chính trị: 

– Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1 – 10 – 1949).

– Sự xuất hiện nhà nước tại bán đảo Triều Tiên:

+ Phía Nam: Đại Hàn Dân Quốc (8 – 1948).

+ Phía Bắc: Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (9 – 1948).

♦ Sự biến đổi về mặt kinh tế: Đây là khu vực có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đời sống của nhân dân được cải thiện.

– Hiện nay, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có ba, đó là: Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.

– Nhật Bản vươn lên trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

– Trong những năm 80 – 90 (thế kỉ XX) và những năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.

– Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đạt được những thành tựu trong xây dựng đất nước.


II. Trung Quốc

Trả lời câu hỏi 1 trang 24 SGK Lịch sử 12: Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này.

Lời giải:

♦ Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

– Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.

+ Ngày 20-7-1946, cuộc nội chiến bùng nổ. Do tương quan lực lượng bất lợi, trong khoảng 1 năm đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ trương phòng ngự tích cực.

+ Từ tháng 6-1947, Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyến sang phản công, giải phóng  nhiều vùng lãnh thổ lớn.

+ Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc toàn bộ lục địa Trung Hoa được giải phóng. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch bỏ chạy ra đảo Đài Loan.

– Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập do Mao Trạch Đông làm chủ tịch, thủ đô là Bắc Kinh..

♦ Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

– Đối với Trung Quốc: chấm dứt hơn 100 năm bị đế quốc nô dịch, xâu xé, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

– Đối với thế giới: cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Trả lời câu hỏi 2 trang 24 SGK Lịch sử 12: Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000.

Lời giải:

♦ Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc:

Tháng 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

– Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

– Tiến hành cải cách và mở cửa.

– Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

– Nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

– Biến Trung Quốc thành quốc gia giảu mạnh, dân chủ, văn minh.

♦ Thành tựu Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000:

– Về Kinh tế:

+ GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

+ Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu công nghiệp – dịch vụ tăng cao.

+ Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

– Về Khoa học – kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

+ Năm 1964: Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử.

+ Từ tháng 11-1999 đến tháng 3-2003: phòng 4 con tàu “Thần Châu” với chế độ tự động.

+ Năm 2003: con tàu “Thần Châu 5” cùng nhà du hành Dương Lợi Vĩ bay vào không gian vũ trụ.

– Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò và địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao.


Luyện tập

Trả lời câu hỏi 1 trang 25 SGK Lịch sử 12: Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải:

Thời gian Sự kiện
1948 Thành lập Đại hàn Dân quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
10 – 1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
6/1950 – 7/1953 Diễn ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên.
7 – 1953 Hai miền Triều Tiên kí Hiệp định đình chiến ở Bàn Môn Điếm.
12 – 1978 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới, mở đầu công cuộc cải cách về kinh tế – xã hội.
2000 Ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam- Bắc Triều Tiên

Trả lời câu hỏi 2 trang 25 SGK Lịch sử 12: Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.

Lời giải:

Thời gian Sự kiện
1946-1949 Diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản.
1/10/1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.
1953-1957 Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên
1959-1978 Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.
Từ năm 1978-2000 Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tóm tắt lý thuyết Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Sử 12: Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á trong bộ SGK Lịch sử 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT