logo
ADVERTISEMENT

Soạn Sử 12 Bài 1 ngắn nhất trang 4, 5, 6, 7, 8, 9: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Hướng dẫn Soạn Sử 12 Bài 1 ngắn nhất: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) bám sát nội dung SGK Lịch sử 12 trang 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo chương trình SGK Lịch sử 12. Tổng hợp lý thuyết Sử 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) trang 4, 5, 6, 7, 8, 9 SGK Lịch sử 12


Soạn Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) (ngắn gọn nhất)


I. Hội nghị Ianta (2 – 1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Trả lời câu hỏi trang 6 SGK Lịch sử 12: Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta (2/1945).

Lời giải: 

Hội nghị Ianta (2/1945) đã đưa ra 3 quyết định quan trọng:

– Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

– Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

– Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít , phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.


II. Sự thành lập Liên Hiệp Quốc

Trả lời câu hỏi trang 8 SGK Lịch sử 12: Nêu muc đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Lời giải: 

– Mục đích hoạt động:

+ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

+ Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

+ Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

– Nguyên tắc hoạt động: Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau:

+ Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết

+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

+ Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

+ Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).


III.  Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

Trả lời câu hỏi trang 9 SGK Lịch sử 12: Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Lời giải:

– Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Đức là nước bại trận, tương lai của nước Đức trở này trung tâm của nhiều cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh.

– Sau hội nghị Pốtxđam, cả ba cường quốc Mỹ, Anh, Pháp đã đi ngược với quyết định của hội nghị Pốtxđam. Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng ở Đức và lập ra nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949).

– Được sự giúp đỡ của Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập nước Cộng hòa dân chủ Đức.

⇒ Như vậy, nước Đức tại thời điểm này đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.


Luyện tập

Trả lời câu hỏi 1 trang 9 SGK Lịch sử 12: Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta.

Lời giải:

– Ở châu Âu:

+ Mĩ, Anh, Pháp: Tây Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu.

+ Liên Xô: Đông Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu.

– Ở châu Á:

+ Mĩ: Nam Triều Tiên, Nhật Bản.

+ Phương Tây: Đông Nam Á, Tây Á.

+ Liên Xô: Trả lại miềm Nam đảo Xakhalin; 4 đảo thuộc quần đảo Curin; Bắc Triều Tiên.

Trả lời câu hỏi 2 trang 9 SGK Lịch sử 12: Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Lời giải:

  Đông Âu Tây Âu
Về chính trị Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cụ thể là trong những năm 1945-1947, các nước Đông Âu tiến hành nhiều cải cách quan trọng như:
– Xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân (nhà nước của dân, do dân và vì dân).
– Tiến hành cải cách ruộng đất để mang lại quyền lợi cho nhân dân (mang lại lợi ích nhân dân).
– Ban hành các quyền tự do dân chủ, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
Mỹ tăng cường sự ảnh hưởng và khống chế về mặt chính trị đối với các nước Tây Âu thông qua “Kế hoạch phục hưng Châu Âu”.
Về Kinh tế – Nhiều hiệp ước về kinh tế được ký kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.
– Năm 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.
Mỹ đề ra “Kế hoạch phục hưng châu Âu” nhằm viện trợ các nước Tây Âu khôi phục kinh tế.

Tóm tắt lý thuyết Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Sử 12: Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) trong bộ SGK Lịch sử 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT