logo

(Kết nối tri thức) Soạn KHTN 8 Bài 4: Dung dịch và nồng độ (trang 20)

Hướng dẫn (Kết nối tri thức) Soạn KHTN 8 Bài 4: Dung dịch và nồng độ trang 20 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 4: Dung dịch và nồng độ

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 4: Dung dịch và nồng độ

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 4: Dung dịch và nồng độ


1. Các dung dịch thường có ghi kèm theo nồng độ xác định như nước muối sinh lí 0,9%, sulfuric acid 1 mol/L, … Vậy nồng độ dung dịch là gì?

Trả lời:

- Có hai loại nồng độ dung dịch để định lượng một dung dịch đặc hay loãng thường dùng là nồng độ phần trăm và nồng độ mol.

+ Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

+ Nồng độ mol (kí hiệu CM) của một dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.


2. Hãy nêu cách pha dung dịch bão hoà của sodium carbonate (Na2CO3) trong nước.

Trả lời:

- Cho dần dần sodium carbonate (Na2CO3) vào cốc chứa một lượng nước xác định (giả sử 200 mL). Khuấy đều cho đến khi Na2CO3 không thể hoà tan thêm được nữa. Tách bỏ chất rắn không tan, ta thu được dung dịch bão hoà.


3. Ở nhiệt độ 25 oC, khi cho 12 gam muối X vào 20 gam nước, khuấy kĩ thì còn lại 5 gam muối không tan. Tính độ tan của muối X.

Trả lời:

Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 4: Dung dịch và nồng độ

4. Ở 18oC, khi hoà tan hết 53 gam Na2CO3 trong 250 gam nước thì được dung dịch bão hoà. Tính độ tan của Na2CO3 trong nước ở nhiệt độ trên.

Trả lời:

Độ tan của Na2CO3 trong nước ở 18oC là:

Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 4: Dung dịch và nồng độ

5. Tính khối lượng H2SO4 có trong 20 gam dung dịch H2SO4 98%

Trả lời:

Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 4: Dung dịch và nồng độ

6. Trộn lẫn 2 lít dung dịch urea 0,02 M (dung dịch A) với 3 lít dung dịch urea 0,1 M (dung dịch B), thu được 5 lít dung dịch C.

a) Tính số mol urea trong dung dịch A, B và C.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch C. Nhận xét về giá trị nồng độ mol của dung dịch C so với nồng độ mol của dung dịch A và B.

Trả lời:

- Nồng độ mol được xác định bằng biểu thức:

Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 4: Dung dịch và nồng độ

a) Số mol urea trong dung dịch A là: n(A) = 0,02 . 2 = 0,04 (mol).

- Số mol urea trong dung dịch B là: n(B) = 0,1 . 3 = 0,3 (mol).

- Số mol urea trong dung dịch C là: n(C) = 0,04 + 0,3 = 0,34 (mol).

b) Nồng độ mol của dung dịch C là:

Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 4: Dung dịch và nồng độ

=> Ta có: Nồng độ mol của dung dịch A < Nồng độ mol của dung dịch C < Nồng độ mol của dung dịch B.

>>> Xem toàn bộ: Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 4: Dung dịch và nồng độ trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 07/07/2023 - Cập nhật : 12/08/2023