logo
ADVERTISEMENT

Soạn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập - phần 2: Tác phẩm (ngắn nhất)

Hướng dẫn Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 2: Tác phẩm ngắn nhất. Với bản soạn văn 12 ngắn nhất này các bạn sẽ chuẩn bị bài trước khi đến lớp nhanh chóng và nắm vững nội dung tác phẩm cô đọng và dễ dàng nhất.


Soạn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 2: Tác phẩm


Đôi nét về tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập

Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 2: Tác phẩm ngắn nhất | Soạn văn 12 ngắn nhất – TopLoigiai


Hướng dẫn học bài

Soạn Câu 1 ngắn nhất

Bố cục của tác phẩm gồm:

- Phần 1 (từ đầu đến “không ai chối cãi được”): Thể hiện cơ sở lý luận của bản tuyên ngôn

- Phần 2 (tiếp đó đến “phải được độc lập: vạch mặt tội ác thực dân và khẳng định con đường đấu tranh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Phần 3 (còn lại): Lời tuyên ngôn nước nhà độc lập và khẳng định ý chí bảo vệ nền tự do của đất nước

Soạn Câu 2 ngắn nhất

Việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn độc lập (1776) của Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) của Pháp mang lại ý nghĩa:

- Đề cao giá trị của tư tưởng nhân đạo, quyền bình đẳng, tự do của con người

-Đảm bảo sự khác quan, xác đáng khi lấy nó làm cơ sở pháp lí => bản tuyên ngôn thuyết phục hơn.

-Làm tiền đề cho những lập luận tiếp theo của bản tuyên ngôn

- Dùng nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”, “nói một đằng làm một nẻo” để vạch mặt bản chất đê hèn của thực dân, tuyên bố về quyền con người lại đi cướp bóc, đàn áp người khác.

-  Đặt 3 bản Tuyên ngôn với nhau khẳng định sự ngang hàng, bình đẳng của ba quốc gia.

Soạn Câu 3 ngắn nhất

Những lập luận Bác đưa ra :

-Tố cáo tội ác thực dân:

   + Chúng tự chà đạp lên truyền thống tự do, bình đẳng của tổ tiên gây dựng, chúng lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái để hành động phi nhân tính, phi nghĩa

   + Sử dụng phương pháp liệt kê, Hồ Chí Minh nhấn mạnh tội ác thực dân gây ra trên mọi mặt của đời sống người Việt: chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục,..

- Vạch rõ luận điệu “’khai hóa” và chính sách “bảo hộ” của chính quyền Pháp là điều bịa đặt, gian dối:

   + Lập ra nhà tù nhiều hơn trường học

   + Chính sách ngu dân

   + Làm suy nhược giống nòi ta bằng rượu và thuốc phiện

   + Chúng bán nước ta cho Nhật, mùa thu năm 1940, nước ta là thuộc địa của Nhật

   + Dân ta giành lại nước từ tay Nhật

- Thông điệp về cách mạng Việt Nam:

   + Xóa các văn kiện đã kí kết với Pháp, thoát ly hẳn với bọn gian ác này

   + Toàn dân phải đoàn kết, cùng nhau chống lại bè lũ cướp nước.

  + Kêu gọi thế giới ủng hộ, thừa nhận tính độc lập, tự do của dân tộc.

Soạn Câu 4 ngắn nhất

- Lập luận chặt chẽ: điều đó được thể hiện thông qua bố cục rõ ràng, đủ ba phần từ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đến tuyên bố chủ quyền.

 - Lí lẽ sắc bén:

   + Từ hai bản Tuyên ngôn của Pháp và Mĩ làm cơ sở pháp lý, khiến thực dân phải ngã ngửa vì hành động phi nghĩa trái với tuyên ngôn chúng xây dựng

   + Bằng chứng từ thực tiễn nhân dân khiến chúng phải cúi đầu thừa nhận, hết đường lí lẽ

   - Ngôn ngữ đanh thép, hùng hồn:

   + Sử dụng từ ngữ rất phù hợp và chính xác, các quan hệ từ: thế mà, tuy vậy,..; nghệ thuật điệp từ “chúng”


Xem thêm các bài viết liên quan khác

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT