logo

So sánh và nhận xét về đoạn kết của hai truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) và Vợ nhặt (Kim Lân)

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi: So sánh và nhận xét về đoạn kết của hai truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) và Vợ nhặt (Kim Lân) trong bài “Chí Phèo” SGK Ngữ Văn 11 Kết nối tri thức

Câu hỏi: So sánh và nhận xét về đoạn kết của hai truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) và Vợ nhặt (Kim Lân)


So sánh và nhận xét cách 1:

Đoạn kết hai truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao và Vợ nhặt của Kim Lân đều có những điểm tương đồng và khác biệt riêng:

- Điểm tương đồng: Hai kết thúc truyện đều là kết thúc mở, phản ánh hiện thực tăm tối của con người trước Cách mạng tháng Tám. Đồng thời góp phần thể hiện tư tưởng nhân đạo của mỗi nhà văn.

- Điểm khác biệt: 

+ Kết thúc truyện Chí Phèo tập trung vào tình trạng bế tắc và sự luẩn quẩn của người nông dân lao động. Kết cấu của truyện đầu và cuối phản ánh rằng tương lai chỉ là sự lặp lại của hiện tại. 

+ Kết thúc truyện Vợ nhặt tập trung vào xu hướng vận động tất yếu của số phận con người. Kết cấu đối lập của truyện hàm ý rằng tương lai sẽ mở ra cho hiện tại.

So sánh và nhận xét về đoạn kết của hai truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) và Vợ nhặt (Kim Lân)

So sánh và nhận xét cách 2:

Cả hai tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao và "Vợ Nhặt" của Kim Lân đều có những kết thúc phản ánh hiện thực tăm tối của con người trước Cách mạng tháng Tám, đồng thời thể hiện tư tưởng nhân đạo của từng tác giả.

Tuy nhiên, hai truyện có những khác biệt về đoạn kết. Trong "Chí Phèo", kết thúc phản ánh sự bế tắc của người nông dân lao động trong một hiện thực luẩn quẩn, không có hy vọng hay cách thức nào để thay đổi tình trạng đó. Trong khi đó, “Vợ Nhặt” lại có kết thúc phản ánh xu hướng vận động tất yếu của số phận con người, cho thấy sự hy vọng và khát khao vào tương lai, kết nối với cách mạng, thay đổi số phận con người.

→ Tóm lại, cả hai đoạn kết đều có giá trị về mặt tư tưởng và phản ánh thực tế, tuy nhiên, "Chí Phèo" lại phản ánh sự tuyệt vọng và bế tắc của con người, trong khi đó, "Vợ Nhặt" lại khai thác những hy vọng và khát khao vào tinh thần vượt lên trên khó khăn.

>>> Tham khảo: Soạn bài Chí Phèo lớp 11 trang 23, 24, …, 35 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 10/03/2023 - Cập nhật : 15/08/2023