logo

Sơ đồ tư duy số phức

Hướng dẫn cách lập sơ đồ tư duy số phức ngắn gọn, đầy đủ do Toploigiai biên soạn giúp các bạn học sinh hệ thống kiến thức về số phức chính xác, dễ nhớ nhất. Chúc các bạn học tốt!


Hệ thống kiến thức về số phức

Tìm hiểu về số phức

- Số phức z = a + bi

+ Phần thực là a, phần ảo là b

+ Được biểu diễn bởi điểm M (a;b) trên mặt phẳng toạ độ.

- Số phức bằng nhau

Sơ đồ tư duy số phức

- Môđun của số phức z

Sơ đồ tư duy số phức

- Số phức liên hợp

Sơ đồ tư duy số phức

- Chú ý:

+ Mỗi số thực là số phức có phần ảo bằng 0

+ Số phức bi (b∈R) là số thuần ảo (phần thực bằng 0)

+ Số i được gọi là đơn vị ảo.

Cộng, trừ, nhân số phức

Sơ đồ tư duy số phức

Chia số phức

Sơ đồ tư duy số phức

- Số phức nghịch đảo

Sơ đồ tư duy số phức

- Tổng quát

Sơ đồ tư duy số phức

Sơ đồ tư duy số phức

Sơ đồ tư duy số phức
Sơ đồ tư duy số phức
Sơ đồ tư duy số phức
icon-date
Xuất bản : 14/05/2023 - Cập nhật : 21/08/2023

Tham khảo các bài học khác