logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 20

Hệ thống kiến thức Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 20

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 20

Mục tiêu bài học

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin trong một số tình huống đơn giản.

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.


Công dân tự do về ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

Hình ảnh Công dân tự do về ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin - Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 20
Quyền tự do báo chí của công dân - Cung cấp thông tin cho báo chí

 

Hình ảnh Công dân tự do về ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin - Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 20
Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

 

Hình ảnh Công dân tự do về ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin - Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 20
Phát biểu ý kiến tại cuộc họp ở xã, huyện

>>> Xem toàn bộ: 

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 20. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT