logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17

Hệ thống kiến thức Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17

Mục tiêu bài học

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân trong một số tình huống đơn giản.

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.

>>> Xem toàn bộ: 

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 17. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT