logo

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 12 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Khoa học tự nhiên 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 12 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 12: Phân bón hóa học

* Yêu cầu cần đạt

- Hiểu được vai trò của phân bón hoá học với cây trồng.

- Nắm được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học với cây trồng.

- Hiểu được ảnh hưởng của phân bón hoá học đến môi trường và sức khoẻ con người.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 12: Phân bón hóa học

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết KHTN 8 Bài 12 Kết nối tri thức


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 12: Muối

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion NH4+).

- Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan.

- Trình bày được một số phương pháp điều chế muối.

- Đọc được tên một số loại muối thông dụng.

- Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.

- Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; rút ra được kết luận về tính chất hoá học của acid, base, oxide.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 12: Muối

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 12: Muối


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Oxide

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được khái niệm oxide.

- Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen.

- Phân loại oxide (theo khả năng phản ứng với dung dịch acid/base).

- Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với dung dịch acid; oxide phi kim phản ứng với dung dịch base; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Oxide

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Oxide

>>> Trọn bộ 47 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 12 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 08/05/2023 - Cập nhật : 15/08/2023