logo

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 2: Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

Hướng dẫn giải bài tập Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 2: Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt nằm trong bộ sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn hi vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Công nghệ 10 Bài 2.

 Bài 2: Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 2 - Cơ bản

Câu 1: Có bao nhiêu yếu tố chính trong trồng trọt?

A. 3

B. 5

C. 7

D. 2

Giải thích: Có 7 yếu tố chính trong trồng trọt là giống cây trồng, ánh sáng, nhiệt độ, nước & độ ẩm, đất trồng, dinh dưỡng và kĩ thuật canh tác.

Câu 2: Loại cây nào sau đây là cây lấy gỗ?

A. Cây bạch đàn, cây thông...

B. Đinh lăng, củ nghệ, hương nhu, bạc hà...

C. Rau cải, rau ngót, rau muống, bí, mướp...

D. Lúa, ngô, khoai, sắn...

Giải thích: Cây lấy gỗ là loài cây lâu năm, có thớ gỗ trong thân, chiều cao trung bình từ 3 mét trở lên và thân cây có đường kính nhỏ nhất là 15cm. Rễ chủ yêu là loại rễ cọc, có nhiều rễ phụ bao quanh. Cây lấy gỗ có 1 thân gỗ chính, ngọn hướng lên trên, thân cây có nhiều nhánh cấp 2. Ở nước ta cây bạch đàn, cây thông,… là những loại cây lấy gỗ.

Câu 3: Xác định các cây trồng: rau cải, rau ngót, rau muống, bí, mướp... phân theo mục đích sử dụng thuộc nhóm?

A. Cây cỏ

B. Cây lấy gỗ

C. Cây lương thực

D. Cây rau

Câu 4: Đâu không phải là yếu tố chính trong trồng trọt?

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 2: Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt

A. Cơ giới hóa

B. Nhiệt độ, nước và độ ẩm, 

C. Giống cây trồng, ánh sáng, 

D. Đất trồng, dinh dưỡng, kĩ thuật canh tác.

Giải thích: Cơ giới hóa không phải là yếu tố chính trong trồng trọt. Có 7 yếu tố chính trong trồng trọt là giống cây trồng, ánh sáng, nhiệt độ, nước & độ ẩm, đất trồng, dinh dưỡng và kĩ thuật canh tác.

Câu 5. Có bao nhiêu nguyên tố được coi là dinh dưỡng của cây trồng?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Câu 6. Cây khi gặp môi trường nhiệt độ quá thấp sẽ có biểu hiện nào sau đây?

A. Lá cháy sém, cây héo,...

B. Lá cây bị héo, rụng lá...

C. Lá cây úa vàng, thân mục nát

D. Đáp án khác

Giải thích: Khi ở trong môi trường có nhiệt độ quá thấp, cây trồng sẽ có biểu hiện lá cây héo, bị rụng lá, lá rũ, thối nhũn và cây sẽ bị chết.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình sinh lí của cây trồng?

A. Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất quang hợp

B. Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất hô hấp

C. Nhiệt độ cao làm tăng hiệu suất hô hấp

D. Nhiệt độ cao làm tăng hiệu suất quang hợp

Câu 8: Cho biết: lúa, ngô, khoai, sắn... được xếp vào nhóm cây trồng?

A. Cây lương thực

B. Cây ăn quả

C. Cây rau

D. Cây lấy gỗ

Câu 9: Xác định đâu là phương pháp phân loại thường gặp ở trồng trọt?

A. Phân loại theo nguồn gốc

B. Phân loại theo đặc tính sinh vật học

C. Phân loại theo mục đích sử dụng

D. Cả 3 đáp án trên

Giải thích: Trong trồng trọt có 3 cách phân loại cây trồng thường gặp là phân loại theo nguồn gốc, phân loại theo đặc tính sinh vật học và phân loại theo mục đích sử dụng.

Câu 10. Vai trò của đất với cây trồng là:

A. Cung cấp nước cho cây

B. Dự trữ nước cho cây

C. Cung cấp dinh dưỡng cho cây

D. Cả 3 đáp án trên

Giải thích: Đất trồng có vai trò dự trữ và cung cấp nước, không khí cũng như chất dinh dưỡng cho cây, giúp cây đứng vững. Mỗi loại đất sẽ phù hợp với vài loại cây trồng khác nhau. Vì vậy chúng ta cần chú ý lựa chọn giống cây trồng và đất phù hợp để cây trồng cho năng suất cao. 

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Kết nối tri thức Bài 2 - Nâng cao

Câu 11. Nhóm cây nhiệt đới:

A. Có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu ôn đới

B. Có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu nhiệt đới

C. Được trồng ở những nơi có màu đông lạnh và mùa hè nóng ẩm.

D. Cả 3 đáp án trên

Giải thích: 

Nhóm cây nhiệt đới là những cây có nguồn gốc và được trồng ở những vùng khí hậu nhiệt đới. Nhóm cây này không sinh trưởng và thích nghi được ở những vùng có khí hậu lạnh. Việt Nam là nước nằm trong khu vực nhiệt đới nên có thể dễ dàng trồng được những loại cây này.

Câu 12: Cho các loại cây trồng bưởi, cam, na, xoài, nhãn, vải... được xếp vào nhóm cây trồng?

A. Cây lương thực

B. Cây rau

C. Cây lấy gỗ

D. Cây ăn quả

Câu 13: Cây trồng được phân loại theo cách nào sau đây?

A. Theo nguồn gốc

B. Theo đặc tính sinh vật học

C. Theo mục đích sử dụng

D. Cả 3 đáp án trên

Giải thích: Trong chương trình Công nghệ 10, cây trồng được phân loại theo 3 cách là phân loại theo nguồn gốc, phân loại theo đặc tính sinh vật học và phân loại theo mục đích sử dụng.

Câu 14. Yếu tố chính thứ năm tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Dinh dưỡng

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Câu 15. Kĩ thuật canh tác được áp dụng hợp lí kết hợp với việc chăm sóc tốt sẽ giúp cây trồng:

A. Sinh trưởng, phát triển tốt

B. Phòng tránh bệnh hại

C. Cho năng suất cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Theo nguồn gốc, cây trồng được chia làm mấy nhóm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Giải thích: Theo nguồn gốc, cây trồng được chia làm 3 nhóm là: 

- Nhóm cây ôn đới: xuất xứ từ những khu vực có khí hậu ôn đới

- Nhóm cây nhiệt đới: xuất xứ từ những khu vực có khí hậu nhiệt đới

- Nhóm cây á nhiệt đới: trồng ở những khu vực có mùa đông lạnh và mùa hè nóng ẩm.

Câu 17: Đâu là biểu hiện của cây trồng khi gặp nhiệt độ quá cao?

A. Lá cháy sém, cây héo,...

B. Lá cây bị héo, rụng lá...

C. Cả 2 đáp án A và B

D. Đáp án khác

Câu 18. Câu trồng được thu hoạch như thế nào?

A. Hàng năm

B. Theo vụ mùa

C. Hàng năm hoặc theo vụ mùa

D. Đáp án khác

Giải thích:Cây trồng là những cây đã được con người thuần hóa và chọn lọc để canh tác trồng trọt trong sản xuất nông nghiệp. Cây trồng được thu hoạch hàng năm hoặc theo vụ mùa.

Câu 19. Yếu tố chính đầu tiên tác động đến cây trồng được giới thiệu trong bài học là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Câu 20. Cây trồng phân loại theo đặc tính sinh vật học là:

A. Cây ôn đới

B. Cây hàng năm

C. Cây ăn quả

D. Cả 3 đáp án trên

Giải thích:

Cây trồng phân loại theo đặc tính sinh vật học là cây hàng năm. Cây hàng năm là khái niệm để chỉ loại cây trồng có thời gian phát triển và tồn tại không quá một năm. Loại cây này giúp người trồng có thể xác định được chu kì sống của cây, từ đó có kế hoạch trồng và phân bố cây theo thời gian một cách hợp lí

icon-date
Xuất bản : 13/09/2022 - Cập nhật : 21/04/2023