logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Địa 10 Bài 5 Cánh Diều: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Trắc nghiệm Địa 10 Bài 5 Cánh Diều: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất


1. Trắc nghiệm Địa 10 Bài 5 Cánh Diều

Câu 1: Cấu tạo của lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương có điểm khác nhau cơ bản là gì?

A. Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan, vỏ lục địa chủ yếu bằng granit

B. Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng trầm tích, vỏ lục địa chủ yếu là badan

C. Lớp vỏ đại dương chiếm diện tích lớn và phân bố rộng hơn lớp vỏ lục địa

D. Vớp vỏ lục địa mỏng hơn lớp vỏ đại dương nhưng có thêm tầng đá granit

Câu 2: Nhận định nào dưới đây đúng với đặc điểm của tầng đá trầm tích?

A. Là tầng nằm dưới cùng trong lớp vỏ Trái Đất.

B. Do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành.

C. Có độ dày rất lớn, có nơi độ dày đạt tới 50km.

D. Phân bố thành một lớp liên tục từ tây sang đông.

Câu 3: Sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng Trái Đất là nguyên nhân khiến cho

A. Các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp nhân.

B. Các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên vỏ lục địa.

C. Các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp Manti.

D. Các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển trượt lên bề mặt nhau.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với vận động nội lực theo phương nằm ngang?

A. Sinh ra những địa luỹ, địa hào

B. Có hiện tượng động đất, núi lửa

C. Các lục địa nâng lên, hạ xuống

D. Tạo nên những nơi núi uốn nếp

Câu 5: Biểu hiện nào sau đây không phải là do tác động của nội lực?

A. Đá nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột

B. Lục địa được nâng lên hay hạ xuống

C. Sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa

D. Các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy

Câu 6: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất không dẫn đến hiện tượng nào sau đây?

A. Nâng lên, hạ xuống.

B. Biển tiến và biển thoái.

C. Bão, lụt và hạn hán.

D. Uốn nếp hoặc đứt gãy.

Câu 7: Các lớp đá bị đứt gãy trong điều kiện vận động kiến tạo theo phương nào?

A. Ngang ở vùng đá mềm

B. Đứng ở vùng đá mềm

C. Ngang ở vùng đá cứng

D. Đứng ở vùng đá cứng

Câu 8: Vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau, còn được gọi là

A. Thủy quyển.

B. Sinh quyển.

C. Khí quyển.

D. Thạch quyển.

Câu 9: Biểu hiện nào sau đây là kết quả của vận động nội lực theo phương thẳng đứng?

A. Núi uốn nếp

B. Các địa luỹ

C. Lục địa nâng

D. Các địa hào 

Câu 10: Lực phát sinh từ bên trong Trái Đất được gọi là

A. Nội lực.

B. Ngoại lực.

C. Lực hấp dẫn.

D. Lực Côriôlit.

Câu 11: Nội lực là lực phát sinh từ đâu?

A. Bức xạ của Mặt Trời

B. Bên ngoài Trái Đất

C. Nhân của Trái Đất

D. Bên trong Trái Đất 

Câu 12: Các lớp đá bị đứt gãy trong điều kiện vận động kiến tạo theo phương

A. Đứng ở vùng đá cứng.

B. Ngang ở vùng đá mềm.

C. Ngang ở vùng đá cứng.

D. Đứng ở vùng đá mềm.

Câu 13: Vận động nội lực theo phương nằm ngang không làm tác động đến bề mặt Trái Đất như thế nào?

A. Thành núi uốn nếp

B. Những nơi địa luỹ

C. Những nơi địa hào

D. Lục địa nâng lên

Câu 14: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

A. Năng lượng của bức xạ Mặt Trời.

B. Năng lượng từ các vụ nổ thiên thể.

C. Năng lượng ở trong lòng Trái Đất.

D. Năng lượng do con người gây ra.

Câu 15: Địa hào thường được sinh ra trong điều kiện các lớp đá như thế nào?

A. Uốn nếp

B. Sụt xuống

C. Trồi lên

D. Xô lệch 


2. Soạn Địa 10 Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Cánh Diều

>>> Soạn Địa 10 Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất


3. Lý thuyết Địa 10 Bài 5 Cánh Diều

>>> Tóm tắt Lý thuyết Địa 10 Bài 5 ngắn nhất Cánh Diều

ADVERTISEMENT