logo
ADVERTISEMENT

Quá trình nhân đôi ADN (Cơ chế, nguyên tắc, kết quả)

Câu hỏi: Quá trình nhân đôi ADN (Cơ chế, nguyên tắc, kết quả)

Lời giải

Trong sinh học phân tử, quá trình nhân đôi DNA hay tổng hợp DNA là một cơ chế sao chép các phân tử DNA xoắn kép trước mỗi lần phân bào. Kết quả của quá trình này là tạo ra hai phân tử DNA gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ sai khác với tần số rất thấp

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở trong nhân tế bào, ti thể, lục lạp hay ở tế bào chất (plasmit của vi khuẩn). 

[CHUẨN NHẤT] Quá trình nhân đôi ADN - Cơ chế, nguyên tắc, kết quả
ADVERTISEMENT