logo
ADVERTISEMENT

Qua lời kể của nhân vật “tôi”, em nhận thấy Tường có những đức tính gì đáng quý?

Câu hỏi: Qua lời kể của nhân vật “tôi”, em nhận thấy Tường có những đức tính gì đáng quý? Hãy nêu các chi tiết cho thấy rõ những đức tính đó của nhân vật Tường.

Qua lời kể của nhân vật “tôi”, em nhận thấy Tường có những đức tính gì đáng quý?

Trả lời:

- Qua lời kể của nhân vật “tôi”, em nhận thấy Tường có những đức tính gì đáng quý như: Tường có đức tính ham học hỏi, yêu thương anh trai và biết quan tâm chia sẻ.

- Chi tiết cho thấy rõ những đức tính đó của nhân vật Tường là: 

+ Khi mẹ sai anh đi làm việc gì đó Tường sẽ gánh hết việc nặng, việc nhẹ trong nhà. Tuy vậy, mặt mày lúc nào cũng rất vui vẻ, tuyệt nhiên không oán thán một câu nào. 

+ Chi tiết: "Để cho anh Hai học bài" thể hiện đức tính biết yêu thương anh trai của Tường

+ Chi tiết: Tường mê đọc sách, thể hiện đức tính ham học hỏi.

+ Chi tiết: Tường thường kể chuyện cho tôi nghe, đã thể hiện đức tính biết quan tâm, chia sẻ tới mọi người của Tường.  

>>> Xem thêm: Soạn bài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh lớp 8 trang 129, 130, 131 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT