logo

Phúc: “I am offered the job at Vietravel.” Thomas: “_______.”

Câu hỏi :

Phúc: “I am offered the job at Vietravel.”

Thomas: “_______.”

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Phúc: “I am offered the job at Vietravel.”

Đáp án B

Phúc: “I am offered the job at Vietravel.”

Thomas: “Congratulations!.”

HD: “Tôi được yêu cầu công việc ở Vietravel.”

A. Trời đất!

B. Chúc mừng!

C. Chúc may mắn!

D. Đừng bận tâm,chúc may mắn lần sau!

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023