logo

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chương trình con?

Câu hỏi :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chương trình con?

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Chương trình con trong Python là một đoạn câu lệnh thực hiện một việc nào đó được đặt tên. Các chương trình con có thể được thực hiện từ nhiều vị trí khác nhau trong chương trình. Thông thường người ta sẽ chia nhỏ chương trình lớn thành nhiều phần nhỏ gọi là chương trình con, sau khi hoàn thiện sẽ ghép nối các chương trình con lại thành chương trình hoàn chỉnh. 

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chương trình con?

Thông thường các chương trình con sẽ bao gồm 2 loại là hàm và thủ tục, tuy vậy trong Python lại không phân biệt 2 loại này mà sẽ chỉ sử dụng khái niệm hàm. Trong Python, tương đương với một chương trình con sẽ là một khối lệnh được trả về.

Những ưu điểm khi sừ dụng chương trình con: 

- Tránh được việc phải viết đi viết lại cùng một dãy lệnh.

- Giúp việc lập trình trở lên đơn giản và dễ dàng hơn, dễ phát hiện và sửa lỗi, hỗ trợ khi xây dựng các chương trình lớn.

- Xây dựng chương trình một cách dễ hiểu, phục vụ cho những chương trình trừu tượng hóa. 

- Thuận tiện cho việc nâng cấp và phát triển chương trình. 

Vậy phát biểu sai khi nói về chương trình con trong Python là khó phát hiện lỗi

icon-date
Xuất bản : 03/01/2023 - Cập nhật : 03/01/2023