logo

Phần mềm ờ các trạm ATM (rút tiền tự động) có phải là phần mềm trực tuyến không?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 20 (Phần mềm ờ các trạm ATM (rút tiền tự động) có phải là phần mềm trực tuyến không?) Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Phần mềm ờ các trạm ATM (rút tiền tự động) có phải là phần mềm trực tuyến không?

Phần mềm ờ các trạm ATM

Trả lời ngắn gọn: 

Phần mềm tại các trạm ATM không phải là phần mềm trực tuyến. Các trạm ATM thường được cài đặt với phần mềm độc lập trên thiết bị ATM và sử dụng các giao thức và phần mềm để giao tiếp với hệ thống ngân hàng.

Trả lời chi tiết:

Phần mềm tại các trạm ATM không phải là phần mềm trực tuyến. Thay vào đó, các trạm ATM thường được cài đặt với phần mềm độc lập trên thiết bị ATM và sử dụng các giao thức và phần mềm để giao tiếp với hệ thống ngân hàng. Các giao dịch rút tiền được thực hiện trực tiếp trên thiết bị ATM và sau đó được chuyển đến hệ thống ngân hàng để xử lý và cập nhật các tài khoản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các trạm ATM có thể được kết nối trực tiếp với hệ thống ngân hàng để cập nhật các giao dịch và dữ liệu tài khoản ngay lập tức nhưng đó là những trường hợp đặc biệt và không phải là phần mềm trực tuyến.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 02/03/2023 - Cập nhật : 03/03/2023