logo
ADVERTISEMENT

Cho ví dụ về một phần mềm thương mại và một phần mềm nguồn mở có thể thay thế. Ưu điểm của phần mềm nguồn mở là gì?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 19 (Cho ví dụ về một phần mềm thương mại và một phần mềm nguồn mở có thể thay thế. Ưu điểm của phần mềm nguồn mở là gì?) Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Cho ví dụ về một phần mềm thương mại và một phần mềm nguồn mở có thể thay thế. Ưu điểm của phần mềm nguồn mở là gì?

Phần mềm thương mại Adobe Photoshop

Trả lời ngắn gọn: 

Ví dụ về phần mềm thương mại là Adobe Photoshop, còn phần mềm nguồn mở thay thế có thể là GIMP. Một ưu điểm của phần mềm nguồn mở là tính linh hoạt cao và có cộng đồng phát triển đông đảo giúp cho việc phát triển và bảo trì phần mềm trở nên dễ dàng.

Trả lời chi tiết:

Ví dụ về một phần mềm thương mại là Adobe Photoshop, một phần mềm chỉnh sửa ảnh phổ biến được bán với giá cả khá cao. Trong khi đó, một phần mềm nguồn mở có thể thay thế cho Adobe Photoshop là GIMP, một phần mềm chỉnh sửa ảnh có tính năng tương tự như Adobe Photoshop nhưng hoàn toàn miễn phí.

Một trong những ưu điểm của phần mềm nguồn mở là có tính linh hoạt cao, cho phép người dùng thay đổi và tùy chỉnh mã nguồn để phù hợp với nhu cầu của họ. Phần mềm nguồn mở thường có cộng đồng phát triển đông đảo, giúp cho việc phát triển và bảo trì phần mềm trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, phần mềm nguồn mở thường được cập nhật và phát triển liên tục để đảm bảo tính ổn định, bảo mật và tương thích với các hệ thống khác nhau.

Tuy nhiên, một ưu điểm của phần mềm thương mại là có sự hỗ trợ chuyên nghiệp và các tính năng đặc biệt được phát triển riêng cho từng nhu cầu sử dụng. Phần mềm thương mại còn được cung cấp với các tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng, giúp người dùng giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT