logo

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen

Câu hỏi :

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình thân đen, cánh dài?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. 

Vậy, kiểu gen quy định kiểu hình thân đen, cánh dài là aB//aB.

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 30/06/2023