logo

Bộ ba nào sau đây là bộ ba kết thúc?

Câu hỏi :

Bộ ba nào sau đây là bộ ba kết thúc?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Bộ ba nào sau đây là bộ ba kết thúc?

Trong bộ mã di truyền, có 3 bộ ba kết thúc là: 5’UAA3’, 5’UAG3’ và 5’UGA3’ hoặc viết theo chiều ngược lại thì 3 bộ ba kết thúc chính là: 3’AAU5’, 3’GAU5’, 3’AGU5’.

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 30/06/2023