logo
ADVERTISEMENT

Những nội dung thông tin trao đổi thông tin giữa giáo viên và gia đình học sinh

- Tình hình học tập của học sinh trên lớp ở trường.

- Những biểu hiện và dấu hiệu vi phạm nội quy nhà trường, lớp (nếu có)

- Điểm mạnh và điểm yếu trong học tập, trong các hoạt động giáo dục

ADVERTISEMENT