logo
ADVERTISEMENT

Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong đoạn trích Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn

Câu hỏi :

Cho đoạn trích sau: 

Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ. Ông trời nhiều khi chơi ác, đem đầy ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điền tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt.

(Nguyễn Tuân − Chữ người tử tù)

Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong đoạn trích trên?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

- Biện pháp tu từ so sánh: “tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quản ngục này là thanh âm trong trẻo giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ.” 

- Biện pháp tu từ tương phản: cái thuần khiết >< đống cặn bã; người có tâm điền tốt >< lũ quay quắt.

ADVERTISEMENT