logo

Nhiều người cho rằng nên giữ gìn và phát huy các làng nghề truyền thống trong xã hội hiện đại. Ý kiến của bạn về vấn đề trên như thế nào?

Câu hỏi: Nhiều người cho rằng nên giữ gìn và phát huy các làng nghề truyền thống trong xã hội hiện đại. Ý kiến của bạn về vấn đề trên như thế nào?

Giữ gìn và phát huy các làng nghề truyền thống trong xã hội hiện đại

Lời giải: 

Em đồng tình với ý kiến "Nhiều người cho rằng nên giữ gìn và phát huy các làng nghề truyền thống trong xã hội hiện đại". Bởi vì các làng nghề thủ công truyền thống hiện nay đều thể hiện tất cả các nền văn hóa được lưu truyền lâu đời và từ thời xa xưa. Chúng còn thể hiện bản sắc đậm đà của dân tộc, thể hiện cái riêng mà chỉ có ở đất nước Việt Nam thân yêu. Đồng thời nghề truyền thống cũng là một phần trong quá trình sáng tạo và góp phần xây dựng, củng cố quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, ngày nay làng nghề thủ công truyền thống còn nâng tầm văn hóa Việt, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm nghề truyền thống lâu đời của người Việt. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mỗi người phải thực hiện. Có như vậy, những nét văn hóa này mới không bị mài mòn mà ngày càng trở nên tốt đẹp, cống hiến nhiều cho quê hương đất nước  và trong xã hội hiện đại ngày nay. 

icon-date
Xuất bản : 26/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023

Tham khảo các bài học khác