logo

Nêu vai trò của protein, khoáng chất, vitamin đối với cơ thể vật nuôi

Câu hỏi: Nêu vai trò của protein, khoáng chất, vitamin đối với cơ thể vật nuôi

Vai trò của protein, khoáng chất, vitamin đối với cơ thể vật nuôi

Trả lời:

Nhóm thức ăn

Vai trò

Giàu protein Là nguyên liệu để tổng hợp các loại protein đặc trưng của cơ thể,...
Giàu khoáng Tham gia vào cấu trúc xương, cấu trúc một số protein chức năng (enzyme, homone) để xúc tác và điều hoà các phản ứng sinh hoá trong cơ thể vật nuôi.....
Giàu vitamin Điều hòa quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng của co the...
icon-date
Xuất bản : 17/01/2023 - Cập nhật : 29/07/2023