logo
ADVERTISEMENT

Khẩu phần ăn là gì? Khi lập khẩu phần ăn cần thực hiện theo nguyên tắc nào?

Câu hỏi: Khẩu phần ăn là gì? Khi lập khẩu phần ăn cần thực hiện theo nguyên tắc nào?

Trả lời:

Khẩu phần ăn của vật nuôi là tiêu chuẩn án đã được cụ thể hoá bằng các loại thức ăn xác định với khối lượng hoặc tỉ lệ nhất định. Đó là lượng các loại thức ăn cung cấp hằng ngày, đảm bảo cho vật nuôi duy trì sự sống và sản xuất thịt, trứng, sữa,... đạt tiêu chuẩn do người chăn nuôi đề ra. 

Khẩu phần ăn và nguyên tắc lập khẩu phần ăn cho vật nuôi

Khi lập khẩu phần ăn cần thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Tính khoa học:

- Đảm bảo đúng tiêu chuẩn ăn của vật nuôi

- Phù hợp với “khẩu vị” của vật nuôi

- Phù hợp với đặc điểm sinh lí của từng loại vật nuôi

+ Tính kinh tế:

- Sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu có ở địa phương để giảm chi phí, hạ giá thành

ADVERTISEMENT