logo
ADVERTISEMENT

Một lòng một dạ vì việc nghĩa có nghĩa là gì?

Hướng dẫn giải bài tập Luyện từ và câu trang 62 Tiếng Việt 4 tập 1 được Toploigiai tổng hợp các nội dung trong bài: MRVT Trung thực - Tự trọng. Chúc các bạn học sinh học tập tốt!

Một lòng một dạ vì việc nghĩa có nghĩa là gì?

Bài 1: Chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào ô trống trong đoạn văn sau:

      Ai cũng khen bạn Minh, lớp trưởng lớp em, là con ngoan trò giỏi. Minh phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà, nhưng luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chưa bao giờ để ai phiền trách điều gì. Cô chủ nhiệm lớp em thường bảo : "Minh là một học sinh có lòng.... Là học sinh giỏi nhất trường nhưng Minh không .... Minh giúp đỡ các bạn học kém rất nhiệt tình và có kết quả, khiến những bạn hay mặc cảm,.... nhất cũng dần dần thấy.... hơn vì học hành tiến bộ. Khi phê bình, nhắc nhở những bạn mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý rất chân tình, nên không làm bạn nào.... Lớp 4A chúng em rất.... về bạn Minh.

(Từ để chọn: tự tin, tự ti, tự trọng, tự kiêu, tự hào, tự ái.) 

Lời giải:

Các từ được điền vào chỗ trống theo thứ tự:

1. Tự trọng

2. Tự kiêu

3. Tự ti

4. Tự tin

5. Tự ái

6. Tự hào

Bài 2: Chọn từ ứng với mỗi nghĩa sau

Nghĩa

Từ

- Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng, tổ chức hay với người nào đó

- Trung thành

- Trước sau như một, không gì lay chuyển nổi

- Trung hậu

- Một lòng một dạ vì việc nghĩa.

- Trung kiên

- Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một.

- Trung thực

- Ngay thẳng, thật thà. 

- Trung nghĩa

Lời giải:

- Trung thành: Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng, tổ chức hay với người nào đó

- Trung kiên: Trước sau như một, không gì lay chuyển nổi

- Trung nghĩa: Một lòng một dạ vì việc nghĩa

- Trung hậu: Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một

- Trung thực: Ngay thẳng, thật thà

Bài 3: Xếp các từ ghép trong ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng trung (trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung kiên, trung tâm)

Lời giải:

- Trung có nghĩa là “ở giữa”: trung thu, trung bình, trung tâm.

- Trung có nghĩa là “một lòng một dạ" trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung hậu, trung kiên.

Bài 4: Đặt câu với mỗi từ đã cho trong bài tập 3

Lời giải:

- Trung thu trăng sáng sắp xóm làng

- Học lực của bạn Đức cuối năm được xếp loại trung bình

- Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị, là nơi dân cư tập trung đông đúc

- Con chó rất trung thành với chủ của nó

- Trung thực trong học tập

- Chị Võ Thị Sáu là người trung kiên

- Bác Văn xóm tôi là người trung nghĩa

ADVERTISEMENT