logo

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề F: Sử dụng biểu thức trong chương trình

Hướng dẫn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề F: Sử dụng biểu thức trong chương trình theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Sử dụng biểu thức trong chương trình


1. Biểu thức số

- Nhóm Operators trong Scratch cung cấp những phép toán để tạo các biểu thức kiểu số. 

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề F: Sử dụng biểu thức trong chương trình
Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề F: Sử dụng biểu thức trong chương trình

2. Biểu thức kiểu logic

- Một biểu thức logic đơn giản thường được tạo nên bởi một trong các phép so sánh bằng (=), nhỏ hơn ( ) và lớn hơn (>) kết nối hai biểu thức số.

Ví dụ:

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề F: Sử dụng biểu thức trong chương trình

- Ngoài ra, các biểu thức logic có thể kết nối với nhau bởi các phép toán logic and, or, not tạo nên các biểu thức logic phức tạp hơn. 

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề F: Sử dụng biểu thức trong chương trình

3. Biểu thức kiểu xâu kí tự

- Xâu kí tự là một biểu thức xâu kí tự. 

- Với phép toán join (thuộc nhóm Operators) trong Scratch, ta có thể kết nối các biểu thức xâu kí tự với nhau để tạo ra được biểu thức xâu kí tự mới dài hơn.

Ví dụ:

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề F: Sử dụng biểu thức trong chương trình

>>> Xem toàn bộ

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề F: Sử dụng biểu thức trong chương trình theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 05/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023