logo

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 5 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình

Hướng dẫn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 5 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình


1. Thể hiện trong Scratch cấu trúc lặp khi biết trước số lần lặp

- Để thể hiện việc một số lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại với số lần lặp đã xác định trước, ta chọn khối lệnh trong nhóm Control của Scratch.

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 5 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình

2. Thể hiện trong Scratch cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp

- Scratch có khối lệnh để thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp nhưng biết điều kiện dùng lặp. Điều kiện dừng lặp phải được thể hiện bằng một biểu thức logic. Khi biểu thức này nhận giá trị đúng thì việc lặp lại sẽ dùng.

- Chương trình yêu cầu nhập mật khẩu và chỉ dừng yêu cầu này cho đến khi xâu kí tự được nhập vào từ bàn phím, tức là khi biểu thức logic (answer = password) nhận giá trị đúng.

- Trong Scratch, khối lệnh trong khung lặp mãi mãi, muốn dùng vòng lặp này phải dùng lệnh stop this script trong nhóm Control.

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 5 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình

>>> Xem toàn bộ

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 5 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 05/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023