logo

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình

Hướng dẫn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình


1. Tuần tự trong kịch bản và tuần tự trong thuật toán

- Thuật toán có các bước được thực hiện tuần tự một quá trình với các bước lần lượt diễn ra, thực hiện xong bước này thì thực hiện bước tiếp theo, cứ như thế cho đến bước cuối cùng. 

- Kịch bản điều khiển một nhân vật có thể được mô tả dưới dạng thuật toán. Nếu thay đổi thứ tự các bước trong mô tả thuật toán thì ta nhận được một kịch bản khác. Khi có kịch bản được mô tả ở dạng một thuật toán thì những người biết sử dụng Scratch sẽ tạo được chương trình thể hiện kịch bản này.


2. Thể hiện thuật toán bằng chương trình

- Để thể hiện một bước trong bản mô tả có thể chỉ cần dùng một lệnh đơn giản của Scratch. Nhưng cũng có bước trong bản mô tả phải dùng những khối lệnh gồm nhiều lệnh để thể hiện.

Ví dụ: Trong Hình 2, mỗi khối lệnh ở cột phải điều khiển máy tính thể hiện một bước của thuật toán (mô tả bước này nằm ở cột trái và cùng hàng).

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề F: Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 05/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023