logo

(Kết nối tri thức) Lý thuyết Sinh 11 Bài 25: Sinh sản ở thực vật

Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 25. Sinh sản ở thực vật theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Sinh học 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 25 Sinh sản ở thực vật

Soạn Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 25


I. Sinh sản vô tính


1. Hinh thức sinh sản vô tính

- Sinh sản vô tính ở thực vật

+ Cây con được tạo ra từ các bộ phận sinh dưỡng khác nhau của cây mẹ (củ, thân, lá...)

+ Hình thức sinh sản này giúp duy trì kiểu gene giống cây mẹ

+ Sinh sản bằng bào tử: cơ thể phát triển từ bào tử trong túi bào tử của cây mẹ

- Sinh sản vô tính ở động vật

+ Phân đôi: một tế bào chia thành hai phần, mỗi phần phát triển thành một cá thể mới.

+ Phân mảnh: phần của cơ thể tách ra và phát triển thành cá thể mới.

+ Trinh sinh: cá thể mới được tạo ra từ một mẩu vật chứa tế bào sinh dục của cá thể mẹ.

+ Houtinh: cá thể mới phát triển từ một mầm mống bên ngoài cơ thể của cá thể mẹ.


2. Phương pháp nhân giống vô tính và ứng dụng trong thực tiễn

- Phương pháp giâm cành, chiết cành, ghép và nuôi cấy mô tế bào là những phương pháp nhân giống vô tính phổ biến.

- Giâm cành là kỹ thuật sử dụng đoạn cành bánh tẻ và kỹ thuật nông học để tạo ra cây con hoàn chỉnh. Chiết cành là kỹ thuật tạo ra cây con bằng cách thúc đẩy hình thành rễ từ vết khoanh vỏ một cành bánh tẻ trên cây mẹ.

- Ghép: phương pháp nhân giống cây sử dụng cành ghép, mắt ghép hoặc chồi ghép lên gốc cây khác cùng loài hoặc có quan hệ gần gũi.

- Nhân giống in vitro: phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật để nhân giống.


II. Sinh sản hữu tính


1. Cấu tạo chung của hoa

- Hoa là chồi sinh sản, gồm bộ phận bất thụ và bộ phận hữu thụ, đỉnh vào phần thân cây qua đế hoa.

- Bộ phận bất thụ gồm lá đài và cánh hoa, bảo vệ và thu hút côn trùng tham gia vào quá trình thụ phấn.

- Bộ phận sinh sản gồm nhị hoa và lá noãn/nhụy, trong đó nhị hoa sinh ra hạt phấn và lá noãn/nhụy chứa tế bào trứng.

- Hoa có thể là đơn tính hoặc lưỡng tính.


2. Quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật

- Gồm 3 giai đoạn: hình thành hạt phấn và túi phôi, thụ phấn và thụ tinh, hình thành hạt và quả

a. Hình thành hạt phấn và túi phôi

- Hạt phấn được hình thành từ tế bào mẹ tiểu bào tử, thông qua giảm phân và nguyên phân

- Túi phôi được hình thành từ tế bào mẹ đại bào tử, thông qua giảm phân và nguyên phân

b. Thụ phấn và thụ tinh

- Thụ phấn là quá trình hạt phấn phát tán và rơi trên núm nhụy phù hợp.

- Thụ phấn có hai hình thức: tự thụ phấn và thụ phấn chéo.

- Thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái để hình thành hợp tử.

- Trong quá trình thụ tinh, có hình thức thụ tinh kép chỉ gặp ở thực vật hạt kín.

c. Quá trình hình thành hạt và quả

- Quá trình hình thành hạt: sau thụ tinh, noãn phát triển thành hạt thông qua phân chia và phân hoá, hạt được chia thành hai loại là có và không có nội nhũ.

- Quá trình hình thành quả: bầu nhuỵ phát triển thành quả đồng thời với quá trình hình thành hạt, hormone kích thích phân chia và tăng kích thước tế bào trong bầu nhuỵ, khi quả đạt kích thước đặc trưng thì vào giai đoạn già và chín dưới sự điều khiển của hormone ethylene.


III. Trắc nghiệm Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 25 (có đáp án)

Câu 1: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là: 

A. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh)

B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển

C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội

D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Giải thích: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là hình thành nội nhũ cung cấp các chất dinh dưỡng nuôi phôi, cần thiết cho sự phát triển phôi (nảy mầm hạt) sau này.

Câu 2: Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST  của các nhân gồm nhân của giao tử là n,

A. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n

B. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n

C. của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

D. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

Câu 3: Thụ phấn là quá trình: 

A. Vận chuyển hạt từ nhị đến núm nhụy

B. Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng

C. Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhụy

D. Hợp nhất giữa nhị và nhụy

Giải thích: Thụ phấn có vai trò quan trọng trong quá trình sinh sản ở thực vật có hạt; Đây là quá trình chuyển những hạt phấn từ nhị đến núm nhụy. Khi hạt phấn bám lên đầu nhụy, hạt phấn nảy mầm và tạo ống phấn, ống phấn xuyên qua đầu nhụy theo vòi nhụy đi đến bầu nhụy và noãn.

Câu 4: Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để: 

A. Tập trung nước nuôi các cành ghép

B. Tránh gió mưa làm bay cành ghép

C. Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép

D. Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

Giải thích: Cành ghép chính là phần cành của cây này được cắt rời và ghép vào một cây khác. Khi ghép phần mô dẫn của cành ghép và gốc ghép chưa được nối liền bởi vậy mà việc cung cấp nước từ gốc lên cành ghép bị hạn chế; Chính vì lí do đó người ta thường cắt hết lá ở cành ghép để hạn chế sự mất nước, tập trung nước nuôi các cành ghép.

Câu 5: Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua

A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Sinh học 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lý thuyết Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 25. Sinh sản ở thực vật theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 12/03/2023 - Cập nhật : 11/08/2023