logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 13. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (Thế kỉ XV)

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 13. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (Thế kỉ XV) theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 13: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (Thế kỉ XV)

- Soạn Sử 11 Kết nối tri thức Bài 13


1. Bối cảnh lịch sử

- Năm 1460, Lê Thánh Tông lên ngôi trong bối cảnh đất nước sau một thời gian dài chiến tranh, khủng hoảng bộ máy hành nhà nước trở nên yếu kém về nhiều mặt.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí nhà nước và hành chính mang tính phân tán, quyền lực của nhà nước quân chủ quan liêu trung ương tập quyền bị hạn chế.


2. Nội dung chính

Vua Lê Thánh Tông đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách để thúc đẩy sự phát triển của đất nước, bao gồm:

- Về hành chính và quan lại: Bãi bỏ các chức quan trung gian ở trung ương, đặt ra lục bộ và lục khoa để quản lí hoạt động, chia đất nước thành 13 thừa tuyên. Tổ chức các kì thi để tuyển chọn quan chức có năng lực và phẩm chất tốt.

- Về quân đội và quốc phòng: Cải tổ hệ thống quân đội, chia làm quân thường trực và quân các đạo, rèn luyện quân đội, tổ chức duyệt tập binh sĩ và kì thi khảo võ nghệ.

Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 13. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (Thế kỉ XV)
Sơ đồ tổ chức nhà nước dưới thời Lê Thánh Tông


- Pháp luật: Năm 1483, Nhà nước ban hành bộ Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức) gồm 722 điều, chia làm 6 quyển, gồm những quy định về hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân, gia đình,... Nhiều truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc cũng được tôn trọng và thể chế hoá thành luật.

- Kinh tế: Vua Lê Thánh Tông ban hành các chính sách phát triển kinh tế, đặc biệt ruộng đất trở thành vấn đề trung tâm của cải cách kinh tế. Năm 1477, ban hành chính sách lộc điển và quân điền.

Lê Thánh Tông còn đẩy mạnh việc khai hoang lập đồn điền, tăng cường sức sản xuất, chăm lo thuỷ lợi, đê điều,...

- Văn hoá, giáo dục: Lê Thánh Tông bãi bỏ việc ban quốc tính, coi trọng biên soạn quốc sử, "xem sử như một tấm gương" để soi vào mà biết đúng sai. Việc sử dụng lễ, nhạc, quy chế thi cử, giáo dục gia đình, hôn nhân,.... cũng được luật hoá nghiêm túc.


3. Ý nghĩa

Vua Lê Thánh Tông đã tiến hành cải cách và làm cho bộ máy nhà nước trở nên quy củ, chặt chẽ và tập trung cao độ. Các chức danh và hệ thống giám sát được quy định rõ ràng, loại bỏ nguy cơ chuyển quyền và cát cứ. Chính sách ruộng đất và giáo dục đã giúp đất nước phát triển. Tất cả các hoạt động của quốc gia đã chuyển biến và đất nước trở nên hưng thịnh.

>>> Xem toàn bộ:

- Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức

- Soạn Sử 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Lịch sử 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 13. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (Thế kỉ XV) theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT