logo

Lý thuyết Địa 8: Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Lý thuyết Địa 8: Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

1. Nông nghiệp.

Lý thuyết Địa 8: Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

 Nền nông nghiệp châu Á đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.

+ Lúa gạo: 93% sản lượng lúa gạo thế giới, là cây lương thưc quan trọng nhất.

+ Lúa mì: 39% sản lượng lúa mì thế giới

Lý thuyết Địa 8: Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

- Trung Quốc, Ấn Độ là hai nước đông dân, sản xuất lương thực đủ cho tiêu dùng trong nước.

- Thái Lan và Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhất và thứ hai thế giới.

- Vật nuôi thay đổi theo các khu vực khí hậu: khí hậu lạnh nuôi tuần lộc, khô hạn nuôi dê, ngựa, cừu; gió mùa ẩm ướt nuôi trâu bò, lợn, gà vịt...

Lý thuyết Địa 8: Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

2. Công nghiệp.

Công nghiệp phát triển đa dạng nhưng chưa đều.

-  Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước.

-  Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapo, Ấn Độ.

- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có mặt ở nhiều nước khác nhau.

3. Dịch vụ.

- Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo là những nước có trình độ phát triển cao.

- Các hoạt động dịch vụ đa dạng (giao thông, thương mại, du lịch), giúp nâng cao đời sống nhân dân.

Xem thêm: Giải Địa 8 Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

ADVERTISEMENT