logo

Lý thuyết Địa 8: Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Lý thuyết Địa 8: Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

1. Dân cư

Lý thuyết Địa 8: Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

-  Dân số đứng thứ 2 châu Á (năm 2001: 1356 triệu người), mật độ dân số cao nhất với khoảng 302 người/km2 

- Dân cư phân bố không đồng đều: 

+ Tập trung đông đúc ở sườn phía nam dãy Hi-ma-lay-a, đồng bằng Ấn - Hằng, dải đồng bằng ven biển dãy Gát Tây và Gát Đông.

+ Thưa thớt ở sơn nguyên Đê-can, Tây Bắc Ấn Độ và Pa-ki-xtan, sườn phía bắc dãy Hi-ma-lay-a.

- Dân cư chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo.

Lý thuyết Địa 8: Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

- Trước đây, Nam Á là thuộc địa của đế quốc Anh trong gần 200 năm, cung cấp nguyên liệu cho đến quốc, năm 1947 giành được độc lập.

- Tình hình chính trị, xã hội không ổn định, nhiều xung đột giữa các tôn giáo và dân tộc.

- Các nước Nam Á có nền kinh tế đang phát triển.

- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất.

+ Xây dựng nền công nghiệp hiện đại, phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, tinh vi, chính xác như công nghệ phần mềm, điện tử, máy tính…

+ Hai trung tâm công nghiệp quan trọng nhất là Côn-ca-ta và Mum-bai.

+ Là nước công nghiệp top 10 thế giới.

+ Thực hiện cuộc cách mạng xanh và cách mạng trắng trong nông nghiệp góp phần giải quyết được tình trạng thiếu lương thực thực phẩm.

+ Dịch vụ cũng đang phát triển (năm 2001: 48% GDP).

Lý thuyết Địa 8: Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

Xem thêm: Giải Địa 8 Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

ADVERTISEMENT