logo

Lý thuyết Địa 8: Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

Lý thuyết Địa 8: Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

1. Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á.

- Dân cư: Là khu vực đông dân nhất châu Á (1509,5 triệu người, năm 2002), nhiều hơn dân số các châu lục như châu Phi, châu Âu, châu Mĩ.

- Đặc điểm phát triển:

+ Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân hết sức khó khăn

+ Hiện nay, kinh tế phát triển nhanh, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hàng hoá nhiều, đủ sức cạnh tranh với các nước phát triển.

=> Trở thành các nền kinh tế lớn của thế giới.

2. Đặc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á.

a) Nhật Bản.

- Là cường quốc kinh tế thứ 2 trên thế giới, sau Hoa Kì.

- Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn phục vụ xuất khẩu, nhiều ngành công nghiệp hàng đầu thế giới: chế tạo ô tô, tàu biển; công nghiệp điện tử; sản xuất hàng tiêu dùng.

- Chất lượng cuộc sống dân cư cao và ổn định.

Lý thuyết Địa 8: Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

b) Trung Quốc.

- Là nước đông dân nhất thế giới: 1,38 tỉ dân (năm 2017).

- Thực hiện cải cách mở cửa nền kinh tế, hiện đại hóa đất nước  phát huy nguồn lao động dồi dào và tài nguyên phong phú => nền kinh tế phát triển nhanh và tương đối toàn diện.

- Thành tựu:

+ Nền nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện, giải quyêt đủ lương thực cho gần 1,3 tỉ người.

+ Phát triển nhanh chóng 1 nền công nghiệp hoàn chỉnh (cơ khí, điện tử, hàng không vũ trụ...).

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, sản lượng nhiều ngành đứng đầu thế giới như lương thực, than, điện năng.

Xem thêm: Giải Địa 8 Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

ADVERTISEMENT