logo

Lý thuyết Địa 8: Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Lý thuyết Địa 8: Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

1. Đặc điểm dân cư.

Lý thuyết Địa 8: Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

             - Là khu vực đông dân (536 triệu người năm 2002).

             - Gia tăng dân số khá nhanh: 1,5% (cao hơn mức trung bình châu Á và thế giới - 1,3%)

            - Ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, Hoa và Mã Lai.

             => Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, giao lưu hợp tác dễ dàng.

             - Nhiều dân tộc thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it cùng chung sống.

             - Dân cư tập trung đông ở đồng bằng châu thổ và vùng ven biển.

             + Quốc gia có dân sô đông nhất, diện tích lớn là In-đô-nê-xi-a.

             + Quốc gia có diện tích nhỏ nhất là Đông Nam Á là Xin-ga-po.

Lý thuyết Địa 8: Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á | Giải Địa 8 - TopLoigiai

2. Đặc điểm xã hội.

            - Các vịnh biển ăn sâu vào đất liền thuận lợi cho các luồng di dân, ằm trên đường di lưu, di cư của các dòng người cổ trong quá khứ.

            - Các nước có nhiều nét tương đồng:

             + Trong sinh hoạt, sản xuất: trồng lúa nước, dùng trâu bò làm sức kéo, dùng gạo làm lương thực chính....

             + Có cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc: đều là các nước bị thuộc địa, bị chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ II.

           - Đa dạng trong văn hóa từng dân tộc: về tôn giáo và các tín ngưỡng địa phương.

             => Tất cả các nét tương đồng là những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện cùng phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm: Giải Địa 8 Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

ADVERTISEMENT