logo

Soạn Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ (trang 8, 9,...15)

Hướng dẫn Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ (trang 8, 9,...15) ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ

Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ


Câu 1. Hoàn thành nội dung của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Mỹ, Pháp theo mẫu dưới đây:

Trả lời:

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVIII

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản  Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nguyên nhân bùng nổ

- Xung đột gay gắt giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế.

- Khó khăn tài chính của đất nước.

- Xung đột nghiêm trọng giữa các thuộc địa với chính quyền đô hộ.

- Chính sách thuế bất hợp lý của thực dân Anh.

- Các mâu thuẫn về kinh tế, chính trị và xã hội trong chế độ phong kiến Pháp.

- Tình trạng khủng hoảng tài chính của quốc gia.

Kết quả chính

- Cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến và mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Cuộc cách mạng giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, dẫn đến việc thành lập một quốc gia tư sản mới.

- ách mạng đã mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
 

- Cuộc cách mạng lật đổ nền quân chủ chuyên chế và thủ tiêu tàn dư phong kiến, đồng thời mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Cách mạng đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Đặc điểm

- Cuộc cách mạng được lãnh đạo bởi tầng lớp quý tộc mới và tư sản.

- Cách mạng diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến và thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Cuộc cách mạng được lãnh đạo bởi tầng lớp chủ nô và tư sản.

- Cách mạng diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh giải phóng và thiết lập chế độ cộng hòa tổng thống.

Diễn ra dưới hình thức cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt do giai cấp tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế bảo vệ Tổ quốc.
Tính chất Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để. Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để. Là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.

Câu 2. Tìm kiếm thông tin từ internet, hãy liệt kê một số quốc gia hiện nay theo thể chế quân chủ lập hiến

Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 8, 9,...15

Trả lời

Nhật Bản: Nhật Bản có một thể chế quân chủ lập hiến, trong đó Nhật Hoàng là người đại diện cho quyền lực của nhà nước và thực hiện các chức năng như ký kết các hiệp ước và đề nghị các luật pháp.

Thái Lan: Thái Lan có một thể chế quân chủ lập hiến, trong đó nhà vua là người đại diện cho quyền lực nhà nước và thực hiện các chức năng như ký kết các hiệp ước và đề nghị các luật pháp.

Anh: Anh có một thể chế quân chủ lập hiến, trong đó Nữ hoàng là người đại diện cho quyền lực của nhà nước và thực hiện các chức năng như ký kết các hiệp ước và đề nghị các luật pháp.

Thụy Điển: Thụy Điển có một thể chế quân chủ lập hiến, trong đó Nhà vua là người đại diện cho quyền lực nhà nước và thực hiện các chức năng như ký kết các hiệp ước và đề nghị các luật pháp.

Hà Lan: Hà Lan có một thể chế quân chủ lập hiến, trong đó Nữ hoàng là người đại diện cho quyền lực của nhà nước và thực hiện các chức năng như ký kết các hiệp ước và đề nghị các luật pháp.

Đan Mạch: Đan Mạch có một thể chế quân chủ lập hiến, trong đó Nhà vua là người đại diện cho quyền lực nhà nước và thực hiện các chức năng như ký kết các hiệp ước và đề nghị các luật pháp.

Bỉ: Bỉ có một thể chế quân chủ lập hiến, trong đó Vua là người đại diện cho quyền lực nhà nước và thực hiện các chức năng như ký kết các hiệp ước và đề nghị các luật pháp.


Câu 3. Dựa vào những thông tin sưu tầm từ sách, báo, internet, hãy viết tiểu sử (khoảng 10 dòng) của các nhân vật lịch sử sau: G. Oa-sinh-tơn, T. Giép-phép-xơn, M. Rô-be-spie.

>>> Xem trả lời 

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 01/03/2023 - Cập nhật : 08/08/2023