logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 3 trang 20, 22

1. Khai thác thông tin, tư liệu và Bảng 1, phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 2. Hoàn thành sơ đồ về quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?

Bài 3: Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết


1. Khai thác thông tin, tư liệu và Bảng 1, phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Trả lời: 

Ý nghĩa trong nước:

- Sự kiện này đã đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến và chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản, mở đường cho việc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn. Nó cũng cho thấy quyền dân tộc tự quyết và khả năng đoàn kết của các nước cộng hoà Xô Viết đồng minh, giúp đánh bại các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

- Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều thách thức về việc xây dựng một xã hội chủ nghĩa mới và bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa ngoại xâm.

Ý nghĩa quốc tế:

- Sự kiện này chứng minh rằng học thuyết Mác - Lê-nin là đúng đắn và khoa học. Nó đã khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong việc lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa tư bản và thiết lập một nền kinh tế chuyên chính vô sản. 

- Điều này đã tác động mạnh mẽ đến chính trị và quan hệ quốc tế, đồng thời cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh. Nó cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước về sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc và xây dựng một mô hình nhà nước mới sau khi giành được chính quyền. 


2. Hoàn thành sơ đồ về quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

2-1917

10-1917

1918-1920

12-1922

       

Trả lời:

2-1917

10-1917

1918-1920

12-1922

Cách mạng dân chủ đã lật đổ chế độ Nga Hoàng, mở ra thời kỳ mới cho nước Nga. Sau đó, được thành lập các Xô Viết, đưa đất nước trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra vào năm 1917, dẫn đến sự lật đổ chính quyền tư bản và thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Xô Viết đã đánh bại kẻ thù chung của nước Nga Xô Viết và các nước cộng hòa Xô Viết đồng minh.  Đại hội lần thứ nhất của các Xô viết đã thông qua bản Tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, đánh dấu sự thống nhất của các cộng hòa Xô Viết.

3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?  

Trả lời:

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời được coi là một tính tất yếu của lịch sử vì nó phản ánh một quá trình lịch sử phức tạp và khó khăn của Nga và các nước cộng hòa Xô viết. Sau khi Cách mạng tháng Mười lật đổ chế độ Nga Hoàng, nước Nga đã chuyển hướng từ một quốc gia tư bản phát triển sang một quốc gia xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu xóa bỏ sự bất công và tăng cường quyền lợi của nhân dân. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi sự cải cách mạnh mẽ và sự đồng thuận từ phía các nhà lãnh đạo, đặc biệt là trong bối cảnh đối đầu với các nước đế quốc và các thế lực thù địch.

Sau khi bị bao vây và tấn công bởi quân đội 14 nước đế quốc trong cuộc nội chiến, nước Nga và các nước cộng hòa Xô viết đồng minh buộc phải liên minh với nhau để đánh bại kẻ thù chung. Việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là một bước đi quan trọng để đoàn kết các nước này lại với nhau, tăng cường sức mạnh và thúc đẩy quá trình xây dựng các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chính sách đồng thuận và hợp tác giữa các nước cộng hòa Xô viết trong quá trình phát triển sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa các nước và đẩy mạnh quá trình xây dựng cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời là một tính tất yếu của lịch sử trong bối cảnh đó.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Sử 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Sử 11 Cánh Diều Bài 3: Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT