logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 6 trang 35, 40

1. Hoàn thành bảng về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1975 theo các nội dung sau: 2. Trình bày nội dung cơ bản của lịch sử Đông Nam Á trong thế kỉ XX. 3. Tìm hiểu về một nhân vật lịch sử có đóng góp trong phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á và giới thiệu với thầy cô, bạn học.

Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á


1. Hoàn thành bảng về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1975 theo các nội dung sau: 

Giai đoạn

Lực lượng lãnh đạo

Hình thức đấu tranh

Kết quả, ý nghĩa

Cuối thế kỉ XIX-1920      
1920-1945      
1945-1975      

Trả lời:

Giai đoạn

Lực lượng lãnh đạo

Hình thức đấu tranh

Kết quả, ý nghĩa

Cuối thế kỉ XIX-1920

- Nông dân

- Trí thức cấp tiến

Đấu tranh vũ trang

- Phần lớn là thất bại 

- Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, và khát khao độc lập, tự do của nhân dân trong các quốc gia.

1920-1945

- Giai cấp vô sản

- Giai cấp tư sản

Phương pháp hoà bình và đấu tranh vũ trang

- Một số nước dành được độc lập sau khi trải qua những cuộc chiến đấu vất vả và đầy gian nan. 

- Tinh thần yêu nước, ý chí chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, và khát khao độc lập, tự do của nhân dân là những giá trị cốt lõi của một quốc gia.

1945-1975

- Giai cấp vô sản

- Giai cấp tư sản

Phương pháp hoà bình và đấu tranh vũ trang

- Với sự kiên trì và quyết tâm của dân tộc, những cuộc kháng chiến đó đã giành được thắng lợi quan trọng. 

- Các cuộc kháng chiến này đã cho thấy sức mạnh của tinh thần yêu nước và sự đoàn kết, sự tin tưởng lẫn nhau của dân tộc.


2. Trình bày nội dung cơ bản của lịch sử Đông Nam Á trong thế kỉ XX. 

Trả lời: 

Độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới:

Trong thời gian sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc đã phát triển mạnh mẽ tại các nước Đông Nam Á. Cùng với sự trỗi dậy của giai cấp tư sản dân tộc, các chính đảng tư sản mới đã được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á đã diễn ra sôi nổi và quyết liệt, đẩy lùi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân.

Quá trình phát triển và tái thiết ở Đông Nam Á:

Kể từ những năm 60 của thế kỉ XX, ASEAN đã áp dụng chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, với mục tiêu loại bỏ nghèo đói và lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ. Nhóm nước sáng lập ASEAN đã bắt đầu thực hiện chiến lược công nghiệp hóa xuất khẩu từ những năm 70 của thế kỉ XX. Chính sách này đã tạo ra bước phát triển kinh tế và xã hội mới, thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nhiều nước trong khu vực.

Các nước Đông Dương, bao gồm Việt Nam, Lào, và Campuchia, đã bắt đầu đẩy mạnh phát triển kinh tế từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường từng bước.

Tuy nhiên, quá trình tái thiết và phát triển ở Myanmar đã gặp nhiều khó khăn, từ những năm 60 của thế kỉ XX đến nay. Từ năm 2011, một số chính sách cải cách kinh tế và chính trị đã được thực hiện nhằm hướng tới dân chủ hoá. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của Myanmar vẫn còn nhiều bất ổn.

Sau khi tuyên bố độc lập, chính phủ Brunei đã thi hành nhiều chính sách nhằm giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào Anh và xác lập hệ thống luật pháp hiện đại. Nền kinh tế độc lập từng bước được phát triển, đặ

Tình hình chính trị và kinh tế của Indonesia:

Indonesia là quốc gia lớn nhất và giàu nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong quá khứ, nó đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức chính trị và kinh tế. Trước đây, Indonesia đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm thời kỳ đế quốc Hà Lan, thời kỳ độc lập và giai đoạn chuyển đổi kinh tế.

Hiện nay, Indonesia đang trong quá trình phát triển nhanh chóng và có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Kinh tế của Indonesia chủ yếu dựa vào nông nghiệp, mỏ và du lịch. Ngoài ra, Indonesia cũng đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, điện tử và hàng không.

Tuy nhiên, Indonesia vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nạn buôn lậu, tham nhũng và phân bố thu nhập không đồng đều. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng là một vấn đề lớn đang được quan tâm tại đất nước này.


3. Tìm hiểu về một nhân vật lịch sử có đóng góp trong phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á và giới thiệu với thầy cô, bạn học.

Trả lời:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã trải qua 30 năm cuộc hành trình đấu tranh, lăn lộn trong thực tế để tiếp xúc với mọi người lao động nghèo khổ, dù khác màu da, tiếng nói nhưng chung một cảnh ngộ bị áp bức đọa đầy bởi đế quốc thực dân và cùng có một khát vọng giải phóng mình khỏi thân phận nô lệ, giành lại độc lập, tự do và nhân phẩm con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự thành công của Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc tiên phong chống lại ách áp bức thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân. Việt Nam đã lan tỏa sức mạnh cách mạng giải phóng dân tộc đến tất cả các quốc gia đang bị áp bức và bóc lột, cổ vũ, thức tỉnh và thúc đẩy các phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống lại đế quốc, thực dân.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Sử 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Sử 11 Cánh Diều Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT