logo
ADVERTISEMENT

Kí hiệu z0 là nghiệm phức có phần thực âm và phần ảo dương của phương trình z2 + 2z + 10 = 0

Câu hỏi :

Kí hiệu z0 là nghiệm phức có phần thực âm và phần ảo dương của phương trình z2 + 2z + 10 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức w = iz0?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Xét Δ = 22 - 4.1.10 = -36 < 0 suy ra phương trình z2 + z +10 = 0 có hai nghiệm phức là:

z1 = -1 - 3i; z2 = -1 + 3i

Theo đề bài ta có z0 là nghiệm phức có phần thực âm và phần ảo dương của phương trình z2 + z +10 = 0 nên z0 = -1 + 3i => iz0 = i(-1 + 3i) = -3 - i

Vậy điểm M (-3;-1) là điểm biểu diễn số phức w = iz0 = -3 - i

ADVERTISEMENT